Innovasjonssamarbeid

Innovasjonsgruppen utvikler innovasjonsarbeidet ved universitetet og de eksterne samarbeidet.

Innovasjon fra OsloMet er et viktig bidrag til å finne gode og bærekraftige løsninger for offentlig sektor og næringslivet. Samarbeid innen innovasjon i offentlig sektor, kommersiell innovasjon og sosial innovasjon gjør at OsloMet sammen med partnere kan bidra til å forbedre samfunnet.

Innovasjonsgruppen i Avdelingen for FoU leder utviklingen av det praktiske innovasjonsarbeidet ved OsloMet og støtteapparatet rundt (ansatt.oslomet.no). 

Dette innebærer blant annet:

Den sentrale innovasjonsgruppen yter lederstøtte og bidrar i strategiprosesser; driver kulturbygging på institusjonen og utvikler organiseringen av innovasjonsarbeidet i samarbeid med fakultet og sentre. 

Den sentrale innovasjonsgruppen jobber tett med prorektor for samfunnsforbedringer og samarbeid, og med innovasjonskontaktene på fakultet og sentre (ansatt.oslomet.no).

Kontakt

Laster inn ...

Relaterte sider

OsloMet som samarbeidspartnar

OsloMet ønskjer å styrke samarbeidet med nærings- og arbeidsliv om forsking, innovasjon og utdanning.