Innovasjonssamarbeid

OsloMet har en innovasjonsgruppe utvikler innovasjonsarbeidet ved universitetet og det eksterne samarbeidet.

Innovasjon fra OsloMet er et viktig bidrag til å finne gode og bærekraftige løsninger for offentlig sektor og næringslivet. Samarbeid innen innovasjon i offentlig sektor, kommersiell innovasjon og sosial innovasjon gjør at OsloMet sammen med partnere kan bidra til å forbedre samfunnet.

Innovasjonsgruppen i Avdelingen for FoU leder utviklingen av det praktiske innovasjonsarbeidet ved OsloMet og støtteapparatet rundt (ansatt.oslomet.no). 

Dette innebærer blant annet:

Den sentrale innovasjonsgruppen yter lederstøtte og bidrar i strategiprosesser, driver kulturbygging på institusjonen og utvikler organiseringen av innovasjonsarbeidet i samarbeid med fakultet og sentre. 

Den sentrale innovasjonsgruppen jobber tett med prorektor for samfunnsforbedringer og samarbeid, og med innovasjonskontaktene på fakultet og sentre (ansatt.oslomet.no).

Kontakt

Laster inn ...