Internasjonalt FoU-samarbeid

Forskere ved OsloMet deltar i mange ulike internasjonale samarbeidsprosjekter med støtte fra blant annet EU, Norges forskningsråd og andre finansiører. OsloMet deltar aktivt i europeiske forskningsprogrammer. Deltakelse i EUs rammeprogram er viktig for at vi når våre forskningsstrategiske mål.

Det internasjonale samarbeidet ved OsloMet kan være alt fra uformelt samarbeid mellom enkeltforskere til mer formaliserte avtaler. OsloMet – storbyuniversitetet er unik i nasjonal sammenheng gjennom bredden i profesjonsutdanningene som tilbys og nærheten til praksisfeltene. OsloMet er derfor en attraktiv samarbeidspartner for utenlandske forskningsmiljøer og for samfunn og næringsliv i Norge.

I Strategi 2024 Ny viten ny praksis er det et mål å prioritere forskningsaktiviteter som fører til økt vitenskapelig publisering i tellende kanaler og økt ekstern finansiering, særlig fra Norges forskningsråd og EU.

Norge er i stor grad avhengig av å hente kunnskap utenfor landets grenser for å utvikle velferdssamfunnet. Internasjonalisering er en betingelse for utvikling av høy kvalitet, og deltakelse i internasjonalt forskningssamarbeid er en forutsetning for å lykkes. Tildeling av eksterne forskningsmidler er et kvalitetsstempel som viser hvor høyt OsloMet når opp i konkurransen om internasjonale og nasjonale forskningsmidler.

Kontaktinformasjon

Laster inn ...