OsloMet er medlem i European University Association

European University Association (EUA) representerer mer enn 800 universiteter og nasjonale rektororganisasjoner i 48 europeiske land. EUA er den største og mest omfattende organisasjonen for universiteter i Europa. Så mange som 17 millioner studenter er registrert ved EUAs medlemsuniversiteter.

Logo med teksten "MEMBER OF eua EUROPEAN UNIVERSITY ASSOCIATION"

OsloMet - storbyuniversitetet ble tatt opp som et fullverdig medlem i 2016. I tillegg har Universitets- og høgskolerådet status som «Founding member» i EUA med fulle rettigheter. Alle UHRs medlemsinstitusjoner er kollektivt tilsluttet EUA. OsloMet er også oppført som medlem av EUA-nettverket EUA Council for Doctoral Education siden 2016.

EUA er stemmen til universitetene i Europa. Organisasjonen er en støtte til medlemsorganisasjonene og en målbærer for interessene til enkeltinstitusjoner og for den europeiske universitetssektoren som helhet. EUA spiller en avgjørende rolle i Bologna-prosessen og i å påvirke EUs politikk for høyere utdanning, forskning og innovasjon. Gjennom EUA gir europeiske universiteter ofte uttrykk for sine synspunkter til EU-kommisjonen og Europaparlamentet og andre beslutningstakere på sektorens vegne. Gjennom kontinuerlig samhandling med en rekke andre europeiske og internasjonale organisasjoner, sørger EUA for at den uavhengige stemmen til europeiske universiteter blir hørt.

Medlemskapet gir OsloMet en flott mulighet til å samarbeide med andre universiteter i Europa om våre felles interesser og gir gode muligheter for å dele beste praksis ved å delta i prosjekter, arrangementer og andre gjensidige læringsaktiviteter som involverer et bredt spekter av universiteter.

Mer informasjon

EUA sine hjemmesider

Kontaktperson European University Association

Laster inn ...