Scholars at Risk (SAR)

OsloMet er medlem av det internasjonale nettverket Scholars at Risk (SAR) hvis hovedformål er å beskytte truede akademikere og fremme akademisk frihet.

SAR er forkjemper for grunnleggende menneskerettigheter særlig knyttet til akademikere og det globale akademiske samfunnet. Dette gjøres gjennom å øve politisk press, gjennom informasjon, rådgivning, rettshjelp med mer.

Vertsinstitusjoner

En av SARs viktigste oppgaver er å gi forfulgte forskere et midlertidig fristed ved en vertsinstitusjon utenfor hjemlandet. SAR-nettverket består av universiteter, høgskoler og assosierte medlemmer verden over. Scholars at Risk ble etablert ved University of Chicago i juni 2000. Ved oppstart var de fleste medlemsinstitusjonene amerikanske, men i de senere år har den sterkeste tilveksten kommet i Europa og andre kontinenter. Per januar 2018 består SAR av ca. 506 institusjoner i 37 land. OsloMet har vært medlem siden 2009.

Sekretariatet for SAR holder til ved New York University og ledes av Executive Director Robert Quinn.

Norsk seksjon

I Norge er samtlige universiteter, UHR (Universitets- og høgskolerådet), SAIH (Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond) og en rekke høgskoler medlemmer. Disse institusjonene gikk sammen, og i mai 2011 ble den norske seksjonen av SAR lansert. Det som tidligere var Høgskolen i Oslo og Akershus, nå OsloMet, var vertskap for lanseringen og koordinerende institusjon for SAR Norge frem til 2014. En valgt styringsgruppe bestående av SAR kontaktpersoner fra fem av medlemsinstitusjonene står for ledelsen av arbeidet.

OsloMet

OsloMet har hvert år to plasser for akademikere gjennom SAR.

Mer informasjon om SAR:

Institusjonskontakt for SAR ved OsloMet

Laster inn ...