English version

Art in Society Research

Denne forskningsgruppen hører til Fakultet for teknologi, kunst og design.

Les mer om oss på den engelske siden vår.

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

   Laster inn ...
  • Kunstnerisk utviklingsarbeid ved Institutt for estetiske fag

   En undergruppe av de to forskergruppene ved Institutt for estetiske fag, samler faglige ansatte som fokuserer på kunstnerisk utviklingsarbeid (KU) i sin forskningstid.

   Gruppen er et forum hvor det praktiske arbeidet presenteres og diskuteres, og som fokuserer på synliggjøring av KU og kunstnerisk forskning ved instituttet gjennom ulike relevante publiseringskanaler.

   Vi er opptatt av relasjonen mellom teori og praksis, hvor begge påvirker hverandre gjensidig.

   Presentasjon av kunstneriske arbeid på relevante arenaer gjennom utstillinger og forestillinger, står like sentralt som språkliggjøring av erfaringer gjennom artikler og andre faglige presentasjoner.

   Leder for gruppen

    Laster inn ...