English version

Green Revisited: Encountering Emerging Naturecultures

Green Revisited har som hovedmål å utvikle en europeisk plattform som skal bidra til å forme og popularisere et fremvoksende "naturkultur"-paradigme via kunsten.

Green Revisited skal fremme nye diskurser om "naturkulturer" som er i stand til å overvinne dualismen mellom mennesket og naturen ved å revurdere den nåværende forståelsen av "grønt" som synonymt med det "naturlige".

GREEN-prosjektet har som mål å bygge en ny europeisk medie-, kunst- og kulturplattform for kritiske diskusjoner, kunstneriske inngrep og transkulturell dialog som adresserer kompleksiteten i våre forhold til miljøet og fremmer nye diskurser om "naturkulturer" som er i stand til å overvinne den eksisterende dualismen. 

Laster inn ...