Nærbilde av person som noterer med kulepenn på flere ark som ligger på et bord

Multirur: Formidling og publisering

En oversikt over publisering og aktiviteter som er gjennomført i forbindelse med prosjektet The multiethnic rural community (Multirur).

Formidling og publisering

Vitenskapelige artikler

Berg-Nordlie, Mikkel:  New in town. Small-town media discourses on immigrants and immigrationJournal of Rural Studies, 2018

Lynnebakke, Brit: Dealing with Borderland Complexity. The Multisided Views of Local Individuals in the Norwegian-Russian Borderland. Journal of Borderland Studies, 2018

Lynnebakke, Brit: ‘I felt like the mountains were coming for me.’—The role of place attachment and local lifestyle opportunities for labour migrants’ staying aspirations in two Norwegian rural municipalities, Migration Studieshttps://doi.org/10.1093/migration/mnaa002

Rye, Johan Fredrik: Transnasjonale hverdagsliv: Østeuropeisk innvandrerungdom i distriktsnorge,  Tidsskrift for ungdomsforskning, 16/2016

Rye, Johan Fredrik: Negotiating Neoliberalism: Informalisation and Reformalisation of Industrial Relations in Norway’s Agricultural Industry in the 21st Century. Population, Space and Place. 2017; 23:e2042

Šūpule, Inese; Søholt,Susanne:  Rural Municipalities and Change in Local School Structure: Comparing Room for Manoeuvre among Rural Municipalities in Latvia and NorwayScandinavian Journal of Educational Research , 2018

Søholt, Susanne; Stenbacka, Susanne; Nørgaard, Helle:   Conditioned receptiveness: Nordic rural elite perceptions of immigrant contributions to local resilience. Journal of Rural Studies, 2018

Bokkapitler

Mathisen, Tina; Stenbacka, Susanne:  Unge migranter skaper steder - Translokale og lokale praksiser i rurale områder i Norge og Sverige. Kapittel i: Aure, M.B, Gunnerud, N., Cruickshank, J. & Dale, B. [red.]: Med sans for sted - nyere teorier, Fagbokforlaget, ISBN 9788245017779

Nørgaard, Helle: Hvorfor vælger indvandrere at bosætte sig på landet, hvordan oplever de at bo der, og bidrager de til udviklingen i en kommune med demografiske udfordringer? Et casestudie fra Hjørring Kommune. I Vækst og vilkår på landet: Viden, Visioner og Virkemidler Syddansk Universitetsforlag, 2018. In press.

Stenbacka, Susanne: "Man hittar oss inte hemma på sommaren" - internationella migranter med flyktingbakgrund om landsbygden som boendemiljö. Kapittel i: Andersson, R., Bengtsson, B. & Myrberg, G. [red.]: Mångfaldens dilemman I. Bostadssegregation och grannskapspolitik. Gleerups.

Stenbacka, Susanne:  A Breeding Ground for Cosmopolitanism and Hospitality? Refugee Migration into Rural Areas in Sweden. In S. Kordel, T. Weidinger & I. Jelen (Ed.), Processes of Immigration in Rural Europe: The Status Quo, Implications and Development Strategies. (25-44). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing

Faglige artikler

Søholt, Susanne : Innvandrere: Muligheter og barrierer for sysselsetting i regionene, PLAN 2/2016

Forsberg, Gunnel; Berger, Sune : Regional utveckling, regionalforskning och regionalpolitik i Norge - betraktelse från Sverige. PLAN nr 2/2015

Konferansedeltakelse

Aasland, Aadne; Lynnebakke, Brit : Place Attachment among Immigrants in Norwegian Rural Districts, 4th Biannual Conference on Nordic Rural Research. Akureyri.

Aasland, Aadne; Lynnebakke, Brit : Norwegian Rural Municipalities as Perceived and Experienced by International Migrants, Nordic Geographers Meeting. Universitetet i Stockholm.

Aasland, Aadne; Søholt, Susanne : Immigrants spatial distribution and relocation in Norwegian Rural Districts, 3rd Nordic Conference for Rural Research, Trondheim

Aasland, Aadne; Søholt, Susanne : Spatial assimilation - Social interaction? Comparing Norwegian rural and urban neighbourhoods, ENHR Conference, Lisboa

Aasland, Aadne; Søholt, Susanne : Immigrant spatial distribution and neighbourhood hierarchies in Norwegian rural districts, VAM fagkonferanse. Fornebu, Bærum.

Aasland, Aadne; Søholt, Susanne : International policies opposing local interests: Strategies for inclusion of Russians in a border municipality in Norway, 17th Nordic Migration Research Conference, Copenhagen

Aasland, Aadne; Søholt, Susanne; Lynnebakke, Brit : Strategies for inclusion of Russians in a border municipality in Norway, 25th anniversary CISR Conference, St. Petersburg

Lynnebakke, Brit : The Art of Socialising. Organised Leisure and Social Integration in a Western Norwegian Municipality, Nordic Migration Conference, Oslo, August 2016

Lynnebakke, Brit: Paneldeltaker, Negotiating the nation today? Sluttkonferanse for PRIO-prosjektet NATION (Negotiating the Nation: Implications of Ethnic and Religious Diversity for National Identity), Universitetet i Oslo. November 2017

Lynnebakke, Brit: Dealing with complexity in the Norwegian-Russian borderland. The multisided views of local individuals. Royal Geographical Society (with Institute for British Geographers) Annual International Conference 2017, Imperial College, London. August 2017

Lynnebakke, Brit: Organised Leisure and Social Integration in a Western Norwegian Municipality. Nordic Geographers Meeting, Universitetet i Stockholm. Juni 2017

Lynnebakke, Brit: Organised Leisure and Social Integration in a Western Norwegian Municipality. ACT (Active Citizenship in Culturally and Religiously Diverse Societies) workshop: Asserting and Contesting ‘the good citizen’, PRIO, Oslo. Juni 2017

Lynnebakke, Brit: Dealing with complexity in the Norwegian-Russian borderland. The multisided views of local individuals. Sosiologforeningens vinterseminar, Hafjell. Februar 2017.

Nørgaard, Helle: Migration and settlement of immigrants in a rural Danish municipality. Abstract fra The 5th Nordic Conference for Rural Research, Danmark, 2018.

Nørgaard, Helle: Changes in the countryside: Settlement of immigrants and refugees in a rural municipality.. Abstract fra Nordic geographers meeting-NGM, Stockholm, Sverige, 2017.

Nørgaard, Helle: Landområder under forandring: Indvandreres og flygtninges bosætning på landet. Abstract fra Boligforskerseminar, København, 2016.

Nørgaard, Helle: Urban-rural migration and cultural transformation of rural areas. Abstract fra Nordic Ruralities, Akureyri, Island, 2016.

Rye, Johan Fredrik : Transnational Rural Youth, NYRIS-konferanse, Tallinn, Estland

Rye, Johan Fredrik : Contexualising global labour migration: How Norway's docile, disempowered and detached migrant farm workers became integrated into the welfare state, The Global Market of Unskilled Labor: A Research Conference

Stenbacka, Susanne:  Refugee migration into rural areas in Sweden - a perspective including individual and community resilience, Workshop: "New migration processes and development in peripheral areas: status quo and strategies", University of Trieste, Gorizia 1-2 May 2016

Stenbacka, Susanne:  Mobilities taking place - about diverse migration movements, segments and meetings in a Swedish small town. 6th Nordic geographers Meeting; "Geographical Imagination: Interpretations of Nature, Art and Politics". Tallinn & Tarttu 15-19 June 2015

Stenbacka, Susanne:  Mobilities taking place - an individual and municipality perspective on refugee migration into rural areas, 10th North Atlantic Forum. Building Community Resilience: Innovation, Culture, and Governance in Place. Summerside, Prince Edward Island. September 16-19, 2015.

Stenbacka, Susanne:  International migration and sustaining resilience in rural areas - individual and community strategies, Key-note 3rd Nordic Conference for Rural Research i Trondheim

Søholt, Susanne, Aasland, Aadne : Border relations as a strategy for local development in the High North, 17th Nordic Migration Conference i København

Søholt, Aasland, Lynnebakke, Tronstad : Poster: The Multiethnic rural community, NFR VAM konferanse 2013

Søholt, Susanne : Immigration to Norwegian rural municipalities as understood by the local elites, 4th Nordic Conference for Rural Research. May 22-24, 2016. University of Akureyri, Iceland.

Søholt, Susanne:  Becoming Norwegian - Regional opportunities and barriers for immigrants: inclusion in the labor market. Oslo, Seeking Sanctuary. AHO

Søholt, Susanne; Aasland, Aadne : Why do they stay? Immigrants in Norwegian rural districts, Rural at the Edge, Nordic Conference, Finland, Joensuu

Tronstad, Kristian Rose : Emerging rural settlement patterns of Norway's new immigrants, 3rd Nordic Conference for Rural Research, Trondheim

Villa, Mariann : Local belonging in the wake of turnover. 7th Nordic Geographers Meeting, Stockholm June 18-21 2017

Brukerrettet formidling

Aasland, Aadne : Innvandreres egne erfaringer i norske distriktskommuner, Tynset, Fjellregionkonferanse.

Aasland, Aadne : "Derfor blir vi her" - Innvandrere i Distrikts-Norge, Seminar om innvandrere i Fjellregionen, Tynset.

Berg-Nordlie, Mikkel : Lokale mediers respons på innvandring, Den vanskelige integreringen, NIBR, Høgskolen i Oslo og Akershus, 14.01.2016.

Stenbacka, Susanne : Flyktingmigration och hållbarhet i svenska småkommuner. Humanistiska förbundet. Skara 11. april 2016..

Søholt, Susanne : Sysselsetting av innvandrere, Kirkenes, Beregningsutvalget.

Søholt, Susanne : "Derfor blir vi her", Plannettverka i Møre og Romsdal; Søholt og Kristiansund.

Søholt, Susanne : Hvordan skape robuste lokalsamfunn for alle, Hamar, NHO, IMDi, Hedmark fylkeskommune.

Søholt, Susanne : Distriktsperspektiv på innvandring, sosial integrasjon og deltakelse i samfunnsutviklingen, Miljøverndepartementet, Regionale plannettverk, Lillestrøm.

Søholt, Susanne : Bomiljø som arena for integrering? VAM og Demosreg formidlingsseminar om bolig/byforskning, Oslo.

Søholt, Susanne : Planlegging for mangfold, IMDi, Bergen.

Søholt, Susanne : Tromsø 2044. Flere folk, mer flerkulturell og internasjonal? Hva skal til?, Tromsø, Tromsø kommune.

Søholt, Susanne : Innvandring til distrikts-Norge. Hva skjer? Skien, Telemark Kunstsenter.

Søholt, Susanne : Regionale muligheter og barrierer for sysselsetting av innvandrere, Gjesteforelesning, Universitetet i Agder, 2016.

Søholt, Susanne : Hva skjer når innvandrere flytter til distrikts-Norge? NIVAs pensjonistforening, Oslo.

Søholt, Susanne : "Derfor blir vi her" - innvandrere i Distrikts-Norge. Maihaugenkonferansen, Lillehammer.

Tronstad, Kristian Rose : Levedyktige lokalsamfunn? Sats på integrering! Arendalsuka, 2015.

Tronstad, Kristian Rose : Innvandring og integrering i Haram, Brattvåg, Haram kommune.

Tronstad, Kristian Rose : Innvandring og innvandrere. Hvem er de og hvordan går det med dem? IMDi Øst partnerskapsseminar.

Tronstad, Kristian Rose : Økt innvandring til distriktene, Bygdeforskningsdagene, Trondheim.

Tronstad, Kristian Rose:  Innvandring til Norge: Mangfold er hverdagen, IMDIs konferanse Nasjonal erfaringskonferanse om tolking i offentlig sektor. Offentlige tjenester på hundre språk?

Tronstad, Kristian Rose : Hverdagsintegrering, hva skal til? Arendalsuka.

Vestby, Guri Mette : "Derfor blir vi her" - innvandrere i Distrikts-Norge, Eidfjord, Hardangerkonferansen.

Rapporter

Tronstad, Kristian Rose (2015) : Innvandring og integrering i Haram, NIBR-rapport 2015:15.

Mediebidrag

Tronstad, Kristian Rose : Gøy på landet, kronikk i Nationen, 4. november 2013.

Tronstad, Kristian Rose; Søholt, Susanne : Nettverk er nøkkelen, Aftenposten Viten, 3. mars 2016.

Søholt, Susanne : Innvandrere holder liv i bygda, Verdibørsen, NRK P2, 31. mai 2014.

Aasland, Aadne; Solbakken, Marianne : Intervju i Morgennyhetene P1, 16. november 2012.

Aasland, Aadne; Søholt, Susanne : Innvandrere: muligheter i distriktene? kronikk i Østlendingen, 2012.