Er du p¨årørende?

Er du pårørende?

Vi vet at pårørende er en viktig ressurs, både for sine nærmeste og for velferdstjenestene. Men hvordan opplever de dette selv? For å lære mer om erfaringene deres i møte med helse- og omsorgstjenestene, ber vi nå pårørende om å ta kontakt.

Er du pårørende med stort omsorgsansvar? Vi vil gjerne intervjue deg

OsloMet har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å kartlegge samarbeidet mellom pårørende og helse- og omsorgstjenestene.

Pårørende utøver omfattende og viktige omsorgsoppgaver og har erfaringer som er verdifulle i utformingen av gode tjenester til pasienter og brukere. Samtidig har også pårørende behov for støtte, veiledning og avlastning fra tjenestene. 

Vi inviterer med dette pårørende med stort omsorgsansvar til å delta i undersøkelsen. Vi ønsker å vite mer om dine erfaringer i møte med de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Intervjuet vil ha en varighet på 30 - 60 minutter, og vil gjennomføres på telefon. 

Det finnes mange typer pårørende, og vi ønsker å belyse temaet bredt med erfaringer fra mange ulike ståsted. Enten du er pårørende til mindreårige eller voksne barn, til partner eller ektefelle, til foreldre eller andre personer som står deg nær, og som har somatisk eller psykisk sykdom, funksjonsnedsettelser eller ruslidelser. Vi er interessert i å høre fra alle som er pårørende med stort ansvar for andre i møte med det kommunale hjelpeapparatet.

Er dette aktuelt for deg eller noen du kjenner, eller har du noen spørsmål til undersøkelsen?

Ta kontakt med prosjektleder Hilde Zeiner, forsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR på OsloMet.

Kontakt

Laster inn ...