English version
Anne-Stine Ruud Husevåg

Anne-Stine Ruud Husevåg

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Biblioteks- og informasjonsvitenskap   Informasjons- og kommunikasjonssystemer   Kunnskapsgjenfinning og organisering

Emner

Informasjonsarkitektur   Informasjonsgjenfinning   Metadata   Kunnskapsorganisasjon   Navngjenkjenning   Indeksering   Multimediagjenfinning

Administrative arbeidsområder

Nettpublisering   Digitale læringsressurser   Fronter   Etter- og videreutdanning (EVU)   Webutvikling   Chat

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Jørgensen, Fredrik; Aasmoe, Tobias; Husevåg, Anne-Stine Ruud; Øvrelid, Lilja; Velldal, Erik (2020). NorNE: Annotating Named Entities for Norwegian. Calzolari, Nicoletta; Béchet, Frédéric; Blache, Philippe; Choukri, Khalid; Cieri, Christopher; Declerck, Thierry; Goggi, Sara; Isahara, Hitoshi; Maegaard, Bente; Mariani, Joseph; Mazo, Hélène; Moreno, Asuncion; Odijk, Jan; Piperidis, Stelios (Red.). Proceedings of The 12th Language Resources and Evaluation Conference. Papers. s. 4547-4556. European Language Resources Association.

Husevåg, Anne-Stine Ruud (2018). From subtitles to substantial metadata: examining characteristics of named entities and their role in indexing. International Journal on Digital Libraries .

Husevåg, Anne-Stine Ruud (2016). Named entities in indexing: A case study of TV subtitles and metadata records. CEUR Workshop Proceedings . Vol. 1676.
http://ceur-ws.org/Vol-1676/paper6.pdf

Tallerås, Kim; Massey, David; Husevåg, Anne-Stine Ruud; Preminger, Michael; Pharo, Nils (2014). Evaluating (linked) metadata transformations across cultural heritage domains. Communications in Computer and Information Science .
http://hdl.handle.net/10642/2341Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig