English version
Anne-Stine Ruud Husevåg

Anne-Stine Ruud Husevåg

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Biblioteks- og informasjonsvitenskap   Informasjons- og kommunikasjonssystemer   Kunnskapsgjenfinning og organisering

Emner

Informasjonsarkitektur   Informasjonsgjenfinning   Metadata   Kunnskapsorganisasjon   Navngjenkjenning   Indeksering   Multimediagjenfinning

Administrative arbeidsområder

Nettpublisering   Digitale læringsressurser   Etter- og videreutdanning (EVU)   Webutvikling   Chat

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Ådland, Marit Kristine ; Preminger, Michael ; Massey, David ; Hoff, Karoline ; Husevåg, Anne-Stine Ruud (2023). Subject Cataloging by Norwegian Cataloging Agencies. Cataloging & Classification Quarterly.
https://doi.org/10.1080/01639374.2023.2294279

Jørgensen, Fredrik; Aasmoe, Tobias; Husevåg, Anne-Stine Ruud ; Øvrelid, Lilja; Velldal, Erik (2020). NorNE: Annotating Named Entities for Norwegian. Calzolari, Nicoletta; Béchet, Frédéric; Blache, Philippe; Choukri, Khalid; Cieri, Christopher; Declerck, Thierry (Red.). Proceedings of The 12th Language Resources and Evaluation Conference. s. 4547-4556. European Language Resources Association.

Husevåg, Anne-Stine Ruud (2018). From subtitles to substantial metadata: examining characteristics of named entities and their role in indexing. International Journal on Digital Libraries.
https://doi.org/10.1007/s00799-018-0252-z

Husevåg, Anne-Stine Ruud (2016). Named entities in indexing: A case study of TV subtitles and metadata records. CEUR Workshop Proceedings. Vol. 1676.
https://doi.org/10.1007/s00799-018-0252-z

Tallerås, Kim ; Massey, David ; Husevåg, Anne-Stine Ruud ; Preminger, Michael ; Pharo, Nils (2014). Evaluating (linked) metadata transformations across cultural heritage domains. Communications in Computer and Information Science (CCIS).
https://doi.org/10.1007/978-3-319-13674-5_24Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig