English version
Berit Mortensen

Berit Mortensen

Kort om

Berit Mortensen utdannet seg til jordmor i Oslo i 1992 og har jobbet klinisk i Oslo og på Helgeland. Hun har erfaring fra både svangerskaps- fødsel og barselomsorg. Fra 1987 har hun jobbet med internasjonalt solidaritetsarbeid i Palestina og Libanon, bl.a som sykepleier, jordmor og prosjektansvarlig for organisasjonen Norwegian Aid Committee (NORWAC). Fra 2006 har hun i samarbeid med palestinske jordmødre utviklet og iverksatt en lokalt tilpasset modell for sammenhengende jordmortjeneste for landsbykvinner på den israelsk-okkuperte Vestbredden. Hun fullførte master i praktisk kunnskap ved Nord universitet i Bodø i 2011. Masteroppgaven, Tilslørte jordmødre, hva forener oss? Erfaringer fra kontinuerlig jordmoromsorg i okkupert Palestina og Norge, benyttet kvalitativ metode med fenomenologisk-hermeneutisk tilnærming. Den 12.mars, 2020 disputerte hun ved Medisinsk Fakultet, Universitetet i Oslo med doktorgradsstudien Making Midwifery Matter, Introduction of a Miwife-led Continuity Model of Care in occupied Palestine, basert på tre kvantitative studier, finansiert av Norges Forskningsråd. Fra 2021 er hun prosjektleder for NORHED prosjektet Midwifery Education and Research Development in Palestine and Ghana (MIDRED).

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Henriksen, Lena ; Kisa, Sezer ; Lukasse, Mirjam ; Flaathen, Eva Marie ; Mortensen, Berit ; Karlsen, Elisabeth ; Garnweidner-Holme, Lisa (2021). Cultural Sensitivity in Interventions Aiming to Reduce or Prevent Intimate Partner Violence During Pregnancy: A Scoping Review. Trauma, Violence, & Abuse.
https://doi.org/10.1177/15248380211021788

Mortensen, Berit ; Diep, Lien My; Lukasse, Mirjam ; Lieng, Marit; Dwekat, Ibtesam; Elias, Dalia; Fosse, Erik (2019). Women's satisfaction with midwife-led continuity of care: An observational study in Palestine. BMJ Open. Vol. 9.
https://doi.org/10.1136/bmjopen-2019-030324

Mortensen, Berit ; Lieng, Marit; Diep, Lien My; Lukasse, Mirjam ; Atieh, Kefaya; Fosse, Erik (2019). Improving Maternal and Neonatal Health by a Midwife-led Continuity Model of Care ? An Observational Study in One Governmental Hospital in Palestine. EClinicalMedicine. Vol. 10.
https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2019.04.003

Mortensen, Berit ; Lukasse, Mirjam ; Diep, Lien My; Lieng, Marit; Abu-Awad, Amal; Suleiman, Munjid; Fosse, Erik (2018). Can a midwife-led continuity model improve maternal services in a low-resource setting? A non-randomised cluster intervention study in Palestine. 10 s. BMJ Open. Vol. 8.
https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-019568Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig