English version
Erlend Ellefsen Vinje

Erlend Ellefsen Vinje

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Arkitektur- og designhistorie   Fagdidaktikk   Idrettspedagogikk og -psykologi   Medievitenskap og journalistikk   Pedagogiske fag   Samfunnsvitenskapelige idrettsfag

Vitenskapelige publikasjoner

Brattenborg, Steinar ; Aaring, Vegard Fånes ; Kvikstad, Ingvild ; Vinje, Erlend Ellefsen (2021). Hvordan oppfatter kroppsøvingslærere at undervisningspraksisen vil kunne påvirkes av fagfornyelsen?. Vinje, Erlend Ellefsen (Red.). Didaktiske utfordringer i kroppsøving. s. 61-85. Cappelen Damm Akademisk.

Vinje, Erlend Ellefsen ; Brattenborg, Steinar ; Skrede, Joar (2021). Bør karakterer avskaffes i kroppsøving?. Vinje, Erlend Ellefsen (Red.). Didaktiske utfordringer i kroppsøving. s. 166-190. Cappelen Damm Akademisk.

Vinje, Erlend Ellefsen ; Aaring, Vegard Fånes ; Skrede, Joar (2021). Hvordan forstå kroppsøving – når faget oppfattes så ulikt?. Vinje, Erlend Ellefsen (Red.). Didaktiske utfordringer i kroppsøving. s. 15-37. Cappelen Damm Akademisk.

Vinje, Erlend Ellefsen ; Skrede, Joar (2021). Hva er egentlig nytt i kroppsøving? En tekstanalyse av Utdanningsdirektoratets støtteskriv til ny læreplan. Vinje, Erlend Ellefsen (Red.). Didaktiske utfordringer i kroppsøving. s. 38-60. Cappelen Damm Akademisk.

Vinje, Erlend Ellefsen (2021). Didaktiske utfordringer i kroppsøving. ISBN: 9788202675288. 229 s. Cappelen Damm Akademisk.

Vinje, Erlend Ellefsen ; Haugen, Fredrik Lie; Skrede, Joar (2021). Hvilke kroppsøvingslærere vil rektorene ha?. Vinje, Erlend Ellefsen (Red.). Didaktiske utfordringer i kroppsøving. s. 86-103. Cappelen Damm Akademisk.

Kvikstad, Ingvild ; Vinje, Erlend Ellefsen (2019). Yoga, skateboard og rumpeldunk - alternative bevegelsesaktiviteter i kroppsøvingsfaget?. Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar (Red.). Fremtidens kroppsøvingslærer. s. 73-95. Cappelen Damm Akademisk.

Birch, Jens ; Vinje, Erlend Ellefsen ; Moser, Thomas; Skrede, Joar (2019). Dybdelæring i kroppsøving : utfordringer for kroppsøvingslæreren. Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar (Red.). Fremtidens kroppsøvingslærer. s. 13-29. Cappelen Damm Akademisk.

Vinje, Erlend Ellefsen ; Skrede, Joar (2019). Hvem kan og bør bli kroppsøvingslærere i Norge? Ti lærerutdannere beskriver hindringer og muligheter for personer med fysiske funksjonsnedsettelser. Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar (Red.). Fremtidens kroppsøvingslærer. s. 154-173. Cappelen Damm Akademisk.

Vinje, Erlend Ellefsen ; Skrede, Joar; Inge, Vinje (2019). Hvordan utdanne kroppsøvingslæreren? Snu lærerutdanningen på hodet. Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar (Red.). Fremtidens kroppsøvingslærer. s. 174-189. Cappelen Damm Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig