English version
Erlend Ellefsen Vinje

Erlend Ellefsen Vinje

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Arkitektur- og designhistorie   Fagdidaktikk   Idrettspedagogikk og -psykologi   Medievitenskap og journalistikk   Pedagogiske fag   Samfunnsvitenskapelige idrettsfag

Vitenskapelige publikasjoner

Brattenborg, Steinar; Aaring, Vegard Fånes; Kvikstad, Ingvild; Vinje, Erlend Ellefsen (2021). Hvordan oppfatter kroppsøvingslærere at undervisningspraksisen vil kunne påvirkes av fagfornyelsen?. Vinje, Erlend Ellefsen (Red.). Didaktiske utfordringer i kroppsøving. Kapittel 3. s. 61-85. Cappelen Damm Akademisk.

Vinje, Erlend Ellefsen; Brattenborg, Steinar; Skrede, Joar (2021). Bør karakterer avskaffes i kroppsøving?. Vinje, Erlend Ellefsen (Red.). Didaktiske utfordringer i kroppsøving. Kapittel 8. s. 166-190. Cappelen Damm Akademisk.

Vinje, Erlend Ellefsen; Haugen, Fredrik Lie; Skrede, Joar (2021). Hvilke kroppsøvingslærere vil rektorene ha?. Vinje, Erlend Ellefsen (Red.). Didaktiske utfordringer i kroppsøving. Kapittel 4. s. 86-103. Cappelen Damm Akademisk.

Vinje, Erlend Ellefsen; Aaring, Vegard Fånes; Skrede, Joar (2021). Hvordan forstå kroppsøving – når faget oppfattes så ulikt?. Vinje, Erlend Ellefsen (Red.). Didaktiske utfordringer i kroppsøving. Kapittel 1. s. 15-37. Cappelen Damm Akademisk.

Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar (2021). Hva er egentlig nytt i kroppsøving? En tekstanalyse av Utdanningsdirektoratets støtteskriv til ny læreplan. Vinje, Erlend Ellefsen (Red.). Didaktiske utfordringer i kroppsøving. Kapittel 2. s. 38-60. Cappelen Damm Akademisk.

Vinje, Erlend Ellefsen (2021). Didaktiske utfordringer i kroppsøving. ISBN: 9788202675288. 229 s. Cappelen Damm Akademisk.

Vinje, Erlend Ellefsen; Aasland, Markus Johansen; Aasland, Oda Eline (2019). «Uansett hva elevene gjorde da, så ble de aldri gode nok» – kroppsøvingslærerrollen og innsatsbegrepet i et profesjonsperspektiv. Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar (Red.). Fremtidens kroppsøvingslærer. Kapittel 6. s. 114-132. Cappelen Damm Akademisk.

Kvikstad, Ingvild; Vinje, Erlend Ellefsen (2019). Yoga, skateboard og rumpeldunk - alternative bevegelsesaktiviteter i kroppsøvingsfaget?. Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar (Red.). Fremtidens kroppsøvingslærer. Kapittel 4. s. 73-95. Cappelen Damm Akademisk.

Vinje, Erlend Ellefsen; Brattenborg, Steinar; Aasland, Markus Johansen; Aasland, Oda Eline (2019). Hvor unike er de norske bestemmelsene for inkludering av elevenes forutsetninger og innsats ved vurdering i kroppsøving?. Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar (Red.). Fremtidens kroppsøvingslærer. Kapittel 5. s. 96-113. Cappelen Damm Akademisk.

Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar; Inge, Vinje (2019). Hvordan utdanne kroppsøvingslæreren? Snu lærerutdanningen på hodet. Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar (Red.). Fremtidens kroppsøvingslærer. Kapittel 9. s. 174-189. Cappelen Damm Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig