English version
Steinar Brattenborg

Steinar Brattenborg

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Aktivitetslære   Andre idrettsfag   Fagdidaktikk

Vitenskapelige publikasjoner

Vinje, Erlend Ellefsen ; Brattenborg, Steinar ; Fon, Karl Petter (2024). Kroppsøvingslæreres forståelse og anvendelse av retningslinjer for karaktersetting. Vinje, Erlend Ellefsen; Fon, Karl Petter; Sandell, Martin Blaauw; Vagle, Markus (Red.). Kroppsøving etter fagfornyelsen. s. 153-179. Cappelen Damm Akademisk.

Brattenborg, Steinar ; Vinje, Erlend Ellefsen ; Kvikstad, Ingvild ; Vagle, Markus; Wang, Christoffer (2024). Innhold i kroppsøving - hvilke aktiviteter vil elevene ha?. Vinje, Erlend Ellefsen; Fon, Karl Petter; Sandell, Martin Blaauw; Vagle, Markus (Red.). Kroppsøving etter fagfornyelsen. s. 47-76. Cappelen Damm Akademisk.

Fon, Karl Petter; Vinje, Erlend Ellefsen ; Brattenborg, Steinar ; Christensen, Joakim Ekornrød (2024). "Hvis man er god, så er det lettere å gjøre andre gode, og da blir man sett på som en bedre kroppsøvingselev". Vinje, Erlend Ellefsen; Fon, Karl Petter; Sandell, Martin Blaauw; Vagle, Markus (Red.). Kroppsøving etter fagfornyelsen. s. 180-201. Cappelen Damm Akademisk.

Brattenborg, Steinar ; Aaring, Vegard Fånes ; Kvikstad, Ingvild ; Vinje, Erlend Ellefsen (2021). Hvordan oppfatter kroppsøvingslærere at undervisningspraksisen vil kunne påvirkes av fagfornyelsen?. Vinje, Erlend Ellefsen (Red.). Didaktiske utfordringer i kroppsøving. s. 61-85. Cappelen Damm Akademisk.

Vinje, Erlend Ellefsen ; Brattenborg, Steinar ; Skrede, Joar (2021). Bør karakterer avskaffes i kroppsøving?. Vinje, Erlend Ellefsen (Red.). Didaktiske utfordringer i kroppsøving. s. 166-190. Cappelen Damm Akademisk.

Vinje, Erlend Ellefsen ; Brattenborg, Steinar ; Aasland, Markus Johansen; Aasland, Oda Eline (2019). Hvor unike er de norske bestemmelsene for inkludering av elevenes forutsetninger og innsats ved vurdering i kroppsøving?. Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar (Red.). Fremtidens kroppsøvingslærer. s. 96-113. Cappelen Damm Akademisk.

Vinje, Erlend Ellefsen ; Brattenborg, Steinar (2016). Vurdering i kroppsøvingsfaget - gamle og nye utfordringer. Vinje, Erlend Ellefsen (Red.). Kroppsøvingsdidaktiske utfordringer. s. 32-50. Cappelen Damm Akademisk.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig