English version
Ingvild Kvikstad

Ingvild Kvikstad

Vitenskapelige publikasjoner

Kvikstad, Ingvild (2022). Motorisk kompetanse i fagfornyelsen. Kvikstad, Ingvild (Red.). Motorikk i et didaktisk perspektiv. s. 194-217. Gyldendal Akademisk.

Kvikstad, Ingvild (2022). Motorikk i et didaktisk perspektiv. ISBN: 9788205563001. 307 s. Gyldendal Akademisk.

Brattenborg, Steinar ; Aaring, Vegard Fånes ; Kvikstad, Ingvild ; Vinje, Erlend Ellefsen (2021). Hvordan oppfatter kroppsøvingslærere at undervisningspraksisen vil kunne påvirkes av fagfornyelsen?. Vinje, Erlend Ellefsen (Red.). Didaktiske utfordringer i kroppsøving. s. 61-85. Cappelen Damm Akademisk.

Kvikstad, Ingvild ; Vinje, Erlend Ellefsen (2019). Yoga, skateboard og rumpeldunk - alternative bevegelsesaktiviteter i kroppsøvingsfaget?. Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar (Red.). Fremtidens kroppsøvingslærer. s. 73-95. Cappelen Damm Akademisk.

Kvikstad, Ingvild (2016). Motorikk i et didaktisk perspektiv. ISBN: 9788205491786. 268 s. Gyldendal Akademisk.

Kvikstad, Ingvild ; Sandell, Martin Blaauw (2016). Kroppsøving og fair play-begrepet. Vinje, Erlend Ellefsen (Red.). Kroppsøvingsdidaktiske utfordringer. s. 67-92. Cappelen Damm Akademisk.

Kvikstad, Ingvild (2016). Testing og observasjon av motorikk. Kvikstad, Ingvild (Red.). Motorikk i et didaktisk perspektiv. s. 237-264. Gyldendal Akademisk.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig