English version
Eva Berthling Herberg

Eva Berthling Herberg

Vitenskapelige publikasjoner

Herberg, Eva Berthling ; Kvaran, Inge (2019). Barnevernspedagogutdanningen og profesjonsutøvelse i historisk perspektiv. Studsrød, Ingunn; Paulsen, Veronika; Kvaran, Inge; Mevik, Kate Eileen (Red.). Barnevernspedagog : en grunnbok. s. 37-53. Universitetsforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig