English version
Helga Johannesdottir

Helga Johannesdottir

Vitenskapelige publikasjoner

Johannesdottir, Helga (2013). Fordypningsverksted. Bjørke, Gerd; Jarning, Harald; Eikeland, Olav (Red.). Ny praksis - ny kunnskap: om utviklingsarbeid som sjanger. s. 279-287. ABM-media AS.
http://hdl.handle.net/10642/1919

Johannesdottir, Helga (2013). Barnevern og media. Kan tilliten styrkes gjennom tverrprofesjonell undervisning?. Tidsskriftet Norges Barnevern. Vol. 90.

Heggen, Kåre ; Johannesdottir, Helga ; Standal, Øyvind (2008). Lærarperspektiv på kvalifisering av "den gode sosialarbeidar". Fontene forskning. Vol. 1.
http://multimedia.api.no/www.frifagbevegelse.no/ar

Johannesdottir, Helga (2007). Pressa og barnevernet - makt eller omsorg?. Jakobsen, Cathrine; Oltedal, Audgunn; Ottosen, Rune (Red.). Pressens "Blinde flekker". s. 54-57. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Johannesdottir, Helga (2006). Eva Koren - en pioner i sosialt arbeid. Nordisk sosialt arbeid.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig