English version
Henrik Lieng

Henrik Lieng

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Datateknologi

Emner

Bildebehandling   Datagrafikk   Interaktive systemer

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Lieng, Henrik (2017). A probabilistic framework for component-based vector graphics. Computer Graphics Forum . Vol. 36.

Sandnes, Frode Eika; Lianguzov, Yuriy; Rodrigues, Osmar Vicente; Lieng, Henrik; Medola, Fausto Orsi; Pavel, Nenad (2017). Supporting Collaborative Ideation Through Freehand Sketching of 3D-Shapes in 2D Using Colour. Luo, Y (Red.). Cooperative Design, Visualization, and Engineering. CDVE 2017. kapittel. s. 123-134. Springer.
http://hdl.handle.net/11250/2482174

Lieng, Henrik; Kosinka, Jiri; Shen, Jingjing; Dodgson, Neil (2017). A Colour Interpolation Scheme for Topologically Unrestricted Gradient Meshes. Computer Graphics Forum . Vol. 36.

Svergja, John Kasper; Lieng, Henrik (2017). A gradient mesh tool for non-rectangular gradient meshes. Ohad, Fried (Red.). SIGGRAPH 2017 Posters proceedings. 59. Association for Computing Machinery (ACM).

Lieng, Henrik; Tasse, Flora; Kosinka, Jiri; Dodgson, Neil (2015). Shading Curves: Vector-Based Drawing With Explicit Gradient Control. Computer Graphics Forum . Vol. 34.
http://www.cl.cam.ac.uk/research/rainbow/projects/...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig