English version
Hanna S Steingrimsdottir

Hanna S Steingrimsdottir

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Steingrimsdottir, Hanna S ; Vilhjálmsdóttir, Elva Ósk; Arntzen, Erik (2023). Discrimination and equivalence class formation in adults using non-differential and differential consequences. European Journal of Behavior Analysis (EJOBA). Vol. 24.
https://doi.org/10.1080/15021149.2023.2275090

Steingrimsdottir, Hanna Steinunn ; Brogård-Antonsen, Anette ; Boye-Hansen, Silje; Aasland, Heidi Grete; Aasland, Heidi Grete; Arntzen, Erik (2021). Social Significant Stimuli in Training of conditional discriminations in Participant with Neurocognitive Disorder. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). Vol. 48.

Steingrimsdottir, Hanna Steinunn ; Arntzen, Erik (2020). Bruk av Interteaching i undervisning: en gjennomgang av internasjonalt publiserte artikler (2014–2019). Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA).

Arntzen, Erik ; Nartey, Richard Korley ; Steingrimsdottir, Hanna Steinunn (2020). ON THE USE OF MORPHING TECHNIQUES IN CONDITIONAL- DISCRIMINATION PROCEDURES. 12 s. Experimental Analysis of Human Behavior Bulletin. Vol. 32.

Steingrimsdottir, Hanna S ; Arntzen, Erik (2019). En oversikt over atferdsanalytisk bidrag som er knyttet til forbedring av livskvalitet hos personer med demens. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA).

Vandbakk, Monica ; Steingrimsdottir, Hanna S ; Finstad, Jonny (2019). Økt utføring av hverdagsaktiviteter gjennom atferdsavtaler. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). Vol. 46.

Arntzen, Erik ; Steingrimsdottir, Hanna Steinunn (2017). Electroencephalography (EEG) in the Study of Equivalence Class Formation. An Explorative Study. Frontiers in Human Neuroscience. Vol. 11.
https://doi.org/10.3389/fnhum.2017.00058

Steingrimsdottir, Hanna Steinunn ; Arntzen, Erik (2016). Eye Movements During Conditional Discrimination Training. The Psychological Record. Vol. 66.
https://doi.org/10.1007/s40732-015-0156-x

Arntzen, Erik ; Strandbakken, Lars Engelsen; Steingrimsdottir, Hanna Steinunn (2015). Bruk av en morfingprosedyre i trening av ansiktsgjenkjenning hos en person med demens. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). Vol. 42.
http://hdl.handle.net/10642/3146

Steingrimsdottir, Hanna Steinunn ; Arntzen, Erik (2015). On the utility of within-participant research design when working with patients with neurocognitive disorders. Clinical Interventions in Aging. Vol. 10.
https://doi.org/10.2147/CIA.S81868

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig