English version
Kjersti Engen Marsdal

Kjersti Engen Marsdal

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • LINO-studien

    Fødselsinduksjon på sykehus eller hjemme? Vi undersøker om det er en god idé at fødselen til friske kvinner settes i gang med tabletter hjemme fremfor på sykehus.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Marsdal, Kjersti Engen ; Sørbye, Ingvil Krarup; Bernitz, Stine ; Sve, Ranveig Elise T.; Lukasse, Mirjam ; Ask, Kristine (2024). Outpatient labor induction—Exploring future potential by assessing eligibility in a historical cohort. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.
https://doi.org/10.1111/aogs.14799

Sørbye, Ingvil; Oppegaard, Kevin Sunde; Weeks, Andrew; Marsdal, Kjersti Engen ; Jacobsen, Anne Flem (2020). Induction of labor and nulliparity: A nationwide clinical practice pilot evaluation. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. Vol. 99.
https://doi.org/10.1111/aogs.13948

Marsdal, Kjersti Engen ; Sørbye, Ingvil; Gaudernack, Lise Christine; Lukasse, Mirjam (2018). A comparison of misoprostol vaginal insert and misoprostol vaginal tablets for induction of labor in nulliparous women: a retrospective cohort study. BMC Pregnancy and Childbirth. Vol. 18.
https://doi.org/10.1186/s12884-017-1647-3Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig