English version
Kristen Nordhaug

Kristen Nordhaug

Kort om

Magistergrad i sosiologi (Universitetet i Oslo), PhD i internasjonale Utviklingsstudier (Roskilde Universitet) Faglig spesialisering: Utviklingsstudier, politisk økonomi, historisk sosiologi, stat-regimer, industrielle relasjoner Regional spesialiering: Øst- og Sørøst-Asia, fortrinnsvis Taiwan, Malaysia, Kina og Vietnam. I min forskning har jeg i det siste jobbet med forholdet mellom Kina og USA. Jeg skriver også på manus til en lærebok med arbeidstittel "Marx og moderne kapitalisme".

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Globalisering   Politisk økonomi   Geopolitikk   Utviklingsstudier   Statsteori

Regioner

Øst-Asia   Sørøst-Asia

Land

Kina   Taiwan   Vietnam

Vitenskapelige publikasjoner

Nordhaug, Kristen (2022). Kimerika mot stupet. Vardøger.

Hansen, Arve; Bekkevold, Jo Inge; Nordhaug, Kristen (2020). The Socialist Market Economy in Asia: Development in China, Vietnam and Laos. ISBN: 978-981-15-6247-1. 354 s. Palgrave Macmillan.

Bekkevold, Jo Inge; Hansen, Arve; Nordhaug, Kristen (2020). Introducing the socialist market economy. Hansen, Arve; Bekkevold, Jo Inge; Nordhaug, Kristen (Red.). The Socialist Market Economy in Asia: Development in China, Vietnam and Laos. Palgrave Macmillan.

Bekkevold, Jo Inge; Hansen, Arve; Nordhaug, Kristen (2020). Making sense of the socialist market economy. Hansen, Arve; Bekkevold, Jo Inge; Nordhaug, Kristen (Red.). The Socialist Market Economy in Asia: Development in China, Vietnam and Laos. Palgrave Macmillan.

Nordhaug, Kristen (2020). Labour Conflicts in the Socialist Market Economy: China and Vietnam. Hansen, Arve; Bekkevold, Jo Inge; Nordhaug, Kristen (Red.). The Socialist Market Economy in Asia: Development in China, Vietnam and Laos. s. 245-266. Palgrave Macmillan.
https://doi.org/10.1007/978-981-15-6248-8

Nordhaug, Kristen (2019). Studier av Kina som korrektiv og berikelse av historisk sosiologi og politisk økonomi. Ho-Fung Hungs bidrag. Agora.

Nordhaug, Kristen (2017). Sørøst-Asiaspesialist, nasjonalismeteoretiker og kosmopolitt. Agora.
https://www.idunn.no/agora/2017/02-03/soeroest-asi

Nordhaug, Kristen (2016). Makten i det lange 20. århundret: Enhet eller flerhet. Agora.

Nordhaug, Kristen (2016). Klassekamper i Kina. Vardøger.

Nordhaug, Kristen (2015). Tore Linné Eriksen og de store utviklingsspørsmålene. 11 s. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice. Vol. 2.
https://doi.org/10.7577/fleks.1493

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig