Norwegian version
Kristen Nordhaug

Kristen Nordhaug

About

Mag. art. in sosiology (University of Oslo), PhD in international development studies (Roskilde University)
Research focus: Development studies, political economy, historical sociology, state/regimes, labour relations
Regional focus: East and Southeast Asia, mainly Taiwan, Malaysia, China and Vietnam

Fields of study

Academic disciplines

Sociology

Subject areas

Globalization   Political Economy   Geopolitics   Development studies   State theory   FInancial crisis

Regions

Eastern Asia   Southeast Asia

Countries

China   Taiwan   Vietnam

Scientific publications

Nordhaug, Kristen (2019). Studier av Kina som korrektiv og berikelse av historisk sosiologi og politisk økonomi. Ho-Fung Hungs bidrag. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon .

Nordhaug, Kristen (2017). Sørøst-Asiaspesialist, nasjonalismeteoretiker og kosmopolitt. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon .
https://www.idunn.no/agora/2017/02-03/soeroest-asi...

Nordhaug, Kristen (2016). Makten i det lange 20. århundret: Enhet eller flerhet. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon .

Nordhaug, Kristen (2016). Klassekamper i Kina. Vardøger .

Nordhaug, Kristen (2015). Tore Linné Eriksen og de store utviklingsspørsmålene. 11 p. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice . Vol. 2.
http://hdl.handle.net/10642/2799

Nordhaug, Kristen (2013). Michael Manns teori om makten og dens organisering. Sosiologisk Årbok .

Nordhaug, Kristen (2013). Accumulation and Inequality in China: What Spaces for Inclusion and Welfare?. Stokke, Kristian; Törnquist, Olle (Ed.). Democratization in the Global South: The Importance of Transformative Politics. 6. p. 127-147. Palgrave Macmillan.
http://hdl.handle.net/10642/1666

Nordhaug, Kristen (2012). China's Decentralized and Inegalitarian Developmental State. Forum for Development Studies .

Nordhaug, Kristen; Skarstein, Rune (2012). Kimerika - En levedyktig symbiose?. Vardøger .
http://hdl.handle.net/10642/1433

Nordhaug, Kristen (2008). Kinas århundre. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon . Vol. 26.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete