English version
Kristen Nordhaug

Kristen Nordhaug

Kort om

Magistergrad i sosiologi (Universitetet i Oslo, PhD i internasjonale Utviklingsstudier (Roskilde Universitet)
Faglig spesialisering: Utviklingsstudier, politisk økonomi, historisk sosiologi, stat-regimer, industrielle relasjoner
Regional spesialiering: Øst- og Sørøst-Asia, fortrinnsvis Taiwan, Malaysia, Kina og Vietnam

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Globalisering   Politisk økonomi   Geopolitikk   Utviklingsstudier   Statsteori

Regioner

Øst-Asia   Sørøst-Asia

Land

Kina   Taiwan   Vietnam

Vitenskapelige publikasjoner

Nordhaug, Kristen (2020). Labour Conflicts in the Socialist Market Economy: China and Vietnam. Hansen, Arve; Bekkevold, Jo Inge; Nordhaug, Kristen (Red.). The Socialist Market Economy in Asia: Development in China, Vietnam and Laos. Chapter. s. 245-266. Palgrave Macmillan.

Bekkevold, Jo Inge; Hansen, Arve; Nordhaug, Kristen (2020). Making sense of the socialist market economy. Hansen, Arve; Bekkevold, Jo Inge; Nordhaug, Kristen (Red.). The Socialist Market Economy in Asia: Development in China, Vietnam and Laos. 12. Palgrave Macmillan.

Bekkevold, Jo Inge; Hansen, Arve; Nordhaug, Kristen (2020). Introducing the socialist market economy. Hansen, Arve; Bekkevold, Jo Inge; Nordhaug, Kristen (Red.). The Socialist Market Economy in Asia: Development in China, Vietnam and Laos. 1. Palgrave Macmillan.

Hansen, Arve; Bekkevold, Jo Inge; Nordhaug, Kristen (2020). The Socialist Market Economy in Asia: Development in China, Vietnam and Laos. ISBN: 978-981-15-6247-1. 354 s. Palgrave Macmillan.

Nordhaug, Kristen (2019). Studier av Kina som korrektiv og berikelse av historisk sosiologi og politisk økonomi. Ho-Fung Hungs bidrag. Agora .

Nordhaug, Kristen (2017). Sørøst-Asiaspesialist, nasjonalismeteoretiker og kosmopolitt. Agora .
https://www.idunn.no/agora/2017/02-03/soeroest-asi...

Nordhaug, Kristen (2016). Makten i det lange 20. århundret: Enhet eller flerhet. Agora .

Nordhaug, Kristen (2016). Klassekamper i Kina. Vardøger .

Nordhaug, Kristen (2015). Tore Linné Eriksen og de store utviklingsspørsmålene. 11 s. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice . Vol. 2.
http://hdl.handle.net/10642/2799

Nordhaug, Kristen (2013). Michael Manns teori om makten og dens organisering. Sosiologisk Årbok .

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig