English version
Kristen Nordhaug

Kristen Nordhaug

Kort om

Magistergrad i sosiologi (Universitetet i Oslo, PhD i internasjonale Utviklingsstudier (Roskilde Universitet)
Faglig spesialisering: Utviklingsstudier, politisk økonomi, historisk sosiologi, stat-regimer, industrielle relasjoner
Regional spesialiering: Øst- og Sørøst-Asia, fortrinnsvis Taiwan, Malaysia, Kina og Vietnam

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Globalisering   Politisk økonomi   Geopolitikk   Utviklingsstudier   Statsteori   Finanskrise

Regioner

Øst-Asia   Sørøst-Asia

Land

Kina   Taiwan   Vietnam

Vitenskapelige publikasjoner

Nordhaug, Kristen (2019). Studier av Kina som korrektiv og berikelse av historisk sosiologi og politisk økonomi. Ho-Fung Hungs bidrag. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon .

Nordhaug, Kristen (2017). Sørøst-Asiaspesialist, nasjonalismeteoretiker og kosmopolitt. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon .
https://www.idunn.no/agora/2017/02-03/soeroest-asi...

Nordhaug, Kristen (2016). Makten i det lange 20. århundret: Enhet eller flerhet. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon .

Nordhaug, Kristen (2016). Klassekamper i Kina. Vardøger .

Nordhaug, Kristen (2015). Tore Linné Eriksen og de store utviklingsspørsmålene. 11 s. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice . Vol. 2.
http://hdl.handle.net/10642/2799

Nordhaug, Kristen (2013). Michael Manns teori om makten og dens organisering. Sosiologisk Årbok .

Nordhaug, Kristen (2013). Accumulation and Inequality in China: What Spaces for Inclusion and Welfare?. Stokke, Kristian; Törnquist, Olle (Red.). Democratization in the Global South: The Importance of Transformative Politics. 6. s. 127-147. Palgrave Macmillan.
http://hdl.handle.net/10642/1666

Nordhaug, Kristen (2012). China's Decentralized and Inegalitarian Developmental State. Forum for Development Studies .

Nordhaug, Kristen; Skarstein, Rune (2012). Kimerika - En levedyktig symbiose?. Vardøger .
http://hdl.handle.net/10642/1433

Nordhaug, Kristen (2008). Kinas århundre. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon . Vol. 26.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig