English version
Kristin Skare Orgeret

Kristin Skare Orgeret

Kort om

Forskning, undervisning og formidling i feltet medier og journalistikk med særlig vekt på medier og konflikt, ytringsfrihet, medienes samfunnsrolle og maktrelasjoner. OsloMets Formidlingspris 2022.

Leder forskningsgruppa MEKK – Medier i Krig og Konflikt sammen med Roy Krøvel. Arrangerer årlige internasjonale Safety of Journalist-konferanser første uke i november. Se: https://www.oslomet.no/forskning/forskningsgrupper/mekk Leder det NFR-finansierte prosjektet ‘Decoding Digital Media in African regions of Conflict’ (DD-MAC) med partnere i Nederland, Etiopia, Mali og med norske SIMULA (2021–2025). Leder NORPART-prosjektet 'Expanding Horizons in Media and Journalism studies' med partnere i Tanzania, Uganda, Nicaragua og Colombia (2021–2025), samt Intpart-prosjektet ‘Safety Matters’ om journalistsikkerhet med partnere i Brasil, Sør-Afrika og USA (2021–2025) sammen med Roy Krøvel. Mye brukt mediekommentator om temaer som ytringsfrihet, informasjonskrig, medieutvikling, kultur, konflikt, sørlige Afrika og Frankrike.

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Orgeret, Kristin (2023). Race, Ethnicity, Gender, and Communication in Africa: An Intersectional Perspective. Nussbaum, Jon (Red.). Oxford Research Encyclopedia: Communication. Oxford University Press.
https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228613.013

Orgeret, Kristin ; Danielsen, Dina; Rustad, Malene Emilie (2023). –Vær forsiktig nå med Kvinnen! Kjønn, yrkesutøvelse og sikkerhet hos norske utenriksjournalister i felt. Norsk Medietidsskrift. Vol. 30.
https://doi.org/10.18261/nmt.30.2.4

Osei-Appiah, Sally; Mutsvairo, Bruce; Orgeret, Kristin (2023). Women and digital political communication in non-Western societies. 10 s. Information, Communication & Society. Vol. 26.
https://doi.org/10.1080/1369118X.2023.2257995

Orgeret, Kristin (2023). Collaboration in Journalist Education: Finding Multiple Perspectives through Global Journalism and Local Practices. Mutsvairo, Bruce; Bebawi, Saba; Borges-Rey, Eddy (Red.). The Routledge Companion to Journalism in the Global South. s. 293-301. Routledge.

Krøvel, Roy ; Palumbo, Fabrizio ; Orgeret, Kristin (2023). Introduction: Understanding Roots and Betweenness Defining Safety of Journalists as a Sub-Field of Research. Reading between the Lines. Journalism Studies. Vol. 24.
https://doi.org/10.1080/1461670X.2023.2206494

Orgeret, Kristin ; Mutsvairo, Bruce (2022). Theorizing Journalism and the Global South. Allan, Stuart (Red.). The Routledge Companion to News and Journalism. Routledge.

Westlund, Oscar ; Krøvel, Roy ; Orgeret, Kristin (2022). Newsafety: Infrastructures, Practices and Consequences. 17 s. Journalism Practice. Vol. 16.
https://doi.org/10.1080/17512786.2022.2130818

Orgeret, Kristin ; Mutsvairo, Bruce; Ragnedda, Massimo (2021). Era or error of transformation? Assessing afrocentric attributes to digitalization. Information, Communication & Society.
https://doi.org/10.1080/1369118X.2020.1863445

Orgeret, Kristin (2021). Insights on Peace and Conflict Reporting. ISBN: 9780367859008. 182 s. Routledge.

Orgeret, Kristin (2021). Introduction: Reporting on Processes of Peace and Conflict. Orgeret, Kristin (Red.). Insights on Peace and Conflict Reporting. Routledge.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig