English version
Kristin Skare Orgeret

Kristin Skare Orgeret

Kort om

Forskning, undervisning og formidling i feltet medier og journalistikk med særlig vekt på medier og konflikt, ytringsfrihet, medienes samfunnsrolle og maktrelasjoner. OsloMets Formidlingspris 2022.

Leder forskningsgruppa MEKK – Medier i Krig og Konflikt sammen med Roy Krøvel. Arrangerer årlige internasjonale Safety of Journalist-konferanser første uke i november. Se: https://www.oslomet.no/forskning/forskningsgrupper/mekk Leder det NFR-finansierte prosjektet ‘Decoding Digital Media in African regions of Conflict’ (DD-MAC) med partnere i Nederland, Etiopia, Mali og med norske SIMULA (2021–2025). Leder NORPART-prosjektet 'Expanding Horizons in Media and Journalism studies' med partnere i Tanzania, Uganda, Nicaragua og Colombia (2021–2025), samt Intpart-prosjektet ‘Safety Matters’ om journalistsikkerhet med partnere i Brasil, Sør-Afrika og USA (2021–2025) sammen med Roy Krøvel. Mye brukt mediekommentator om temaer som ytringsfrihet, informasjonskrig, medieutvikling, kultur, konflikt, sørlige Afrika og Frankrike.

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Orgeret, Kristin; Mutsvairo, Bruce (2022). Theorizing Journalism and the Global South. Allan, Stuart (Red.). The Routledge Companion to News and Journalism. Kapittel 47. Routledge.

Westlund, Oscar; Krøvel, Roy; Orgeret, Kristin (2022). Newsafety: Infrastructures, Practices and Consequences. Journalism Practice . Vol. 16.

Orgeret, Kristin (2021). Introduction: Reporting on Processes of Peace and Conflict. Orgeret, Kristin (Red.). Insights on Peace and Conflict Reporting. Introduction. Routledge.

Orgeret, Kristin (2021). Insights on Peace and Conflict Reporting. ISBN: 9780367859008. 182 s. Routledge.

Orgeret, Kristin; Mutsvairo, Bruce; Ragnedda, Massimo (2021). Era or error of transformation? Assessing afrocentric attributes to digitalization. Information, Communication & Society .

Røsok-Dahl, Heidi; Orgeret, Kristin (2020). Sports Journalism, Interns and #MeToo – did anything change?. Journalistica .

Orgeret, Kristin; Tayeebwa, William (2020). Rethinking Safety of Journalists. Media and Communication . Vol. 8.

Selnes, Florence Namasinga; Orgeret, Kristin Skare (2020). Activism as political action in Uganda: The role of social media. Journal of African Media Studies . Vol. 12.

Orgeret, Kristin; Rønning, Helge (2020). Political communication in East Africa: an introduction. Journal of African Media Studies . Vol. 12.

Orgeret, Kristin; Selnes, Florence Namasinga (2020). Social media in Uganda: revitalising news journalism?. Media, Culture and Society . Vol. 42.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig