English version
Kristin Skare Orgeret

Kristin Skare Orgeret

Kort om

Forskning, undervisning og formidling i feltet medier og journalistikk med særlig vekt på medier og konflikt, ytringsfrihet, medienes samfunnsrolle og maktrelasjoner. OsloMets Formidlingspris 2022.

Leder forskningsgruppa MEKK – Medier i Krig og Konflikt sammen med Roy Krøvel. Arrangerer årlige internasjonale Safety of Journalist-konferanser første uke i november. Se: https://www.oslomet.no/forskning/forskningsgrupper/mekk Leder det NFR-finansierte prosjektet ‘Decoding Digital Media in African regions of Conflict’ (DD-MAC) med partnere i Nederland, Etiopia, Mali og med norske SIMULA (2021–2025). Leder NORPART-prosjektet 'Expanding Horizons in Media and Journalism studies' med partnere i Tanzania, Uganda, Nicaragua og Colombia (2021–2025), samt Intpart-prosjektet ‘Safety Matters’ om journalistsikkerhet med partnere i Brasil, Sør-Afrika og USA (2021–2025) sammen med Roy Krøvel. Mye brukt mediekommentator om temaer som ytringsfrihet, informasjonskrig, medieutvikling, kultur, konflikt, sørlige Afrika og Frankrike.

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Osei-Appiah, Sally; Mutsvairo, Bruce; Orgeret, Kristin (2023). Women and digital political communication in non-Western societies. 10 s. Information, Communication & Society. Vol. 26.
https://doi.org/10.1080/1369118X.2023.2257995

Schroeder,, Daniel Thilo; de Bruijn, Mirjam; Moges, Mulatu Alemayehu ; Bruls, Luca; Badji, Samba Dialimpa; Langguth, Johannes; Mutsvairo, Bruce; Orgeret, Kristin (2023). Social Media in the Global South: A Network Dataset of the Malian Twittersphere. Journal of Data Mining and Digital Humanities.

Orgeret, Kristin (2023). Collaboration in Journalist Education: Finding Multiple Perspectives through Global Journalism and Local Practices. Mutsvairo, Bruce; Bebawi, Saba; Borges-Rey, Eddy (Red.). The Routledge Companion to Journalism in the Global South. s. 293-301. Routledge.

Krøvel, Roy ; Palumbo, Fabrizio ; Orgeret, Kristin (2023). Introduction: Understanding Roots and Betweenness Defining Safety of Journalists as a Sub-Field of Research. Reading between the Lines. Journalism Studies. Vol. 24.
https://doi.org/10.1080/1461670X.2023.2206494

Orgeret, Kristin (2023). Race, Ethnicity, Gender, and Communication in Africa: An Intersectional Perspective. Nussbaum, Jon (Red.). Oxford Research Encyclopedia: Communication. Oxford University Press.
https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228613.013

Orgeret, Kristin ; Danielsen, Dina; Rustad, Malene Emilie (2023). –Vær forsiktig nå med Kvinnen! Kjønn, yrkesutøvelse og sikkerhet hos norske utenriksjournalister i felt. Norsk Medietidsskrift. Vol. 30.
https://doi.org/10.18261/nmt.30.2.4

Orgeret, Kristin ; Mutsvairo, Bruce (2022). Theorizing Journalism and the Global South. Allan, Stuart (Red.). The Routledge Companion to News and Journalism. Routledge.

Westlund, Oscar ; Krøvel, Roy ; Orgeret, Kristin (2022). Newsafety: Infrastructures, Practices and Consequences. 17 s. Journalism Practice. Vol. 16.
https://doi.org/10.1080/17512786.2022.2130818

Orgeret, Kristin ; Mutsvairo, Bruce; Ragnedda, Massimo (2021). Era or error of transformation? Assessing afrocentric attributes to digitalization. Information, Communication & Society.
https://doi.org/10.1080/1369118X.2020.1863445

Orgeret, Kristin (2021). Introduction: Reporting on Processes of Peace and Conflict. Orgeret, Kristin (Red.). Insights on Peace and Conflict Reporting. Routledge.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig