English version
Marte Eriksen

Marte Eriksen

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Eriksen, Marte (2022). Det usikre som premiss for pedagogisk arbeid i barnehagen. Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse.
https://doi.org/10.7146/fppu.v6i2.134277

Eriksen, Marte (2021). Å utforske det pedagogiske hverdagslivets kompleksitet. Barn – forskning om barn og barndom i Norden. Vol. 39.
https://doi.org/10.5324/barn.v39i2-3.3792

Eriksen, Marte (2018). Pedagogikkens betydning i barnehagen. Østrem, Solveig (Red.). Barnehagen som samfunnsinstitusjon. s. 159-176. Cappelen Damm Akademisk.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig