English version
Olav Gravir Imenes

Olav Gravir Imenes

Vitenskapelige publikasjoner

Imenes, Olav Gravir; Bjarnø, Vibeke; Hatlevik, Ove Edvard (2021). Student teachers' use of Monte Carlo simulation to solve probability problems: An analysis of 16 group answers. Acta Didactica Norden (ADNO) . Vol. 15.

Imenes, Olav Gravir; Bjarnø, Vibeke; Hatlevik, Ove Edvard (2021). Lærerstudenters bruk av Monte Carlo-simulering for å løse oppgaver om sannsynlighet: En analyse av 16 gruppebesvarelser. Acta Didactica Norden (ADNO) . Vol. 15.
https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8180

Imenes, Olav Gravir (2019). Testing the negative recency effect among teacher students trying to generate random sequences. Jankvist, Uffe Thomas; Van den Heuvel-Panhuizen, Marja; Veldhuis, Michiel (Red.). Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. KAPITTEL. s. 972-979. European Society for Research in Mathematics Education.
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02411594

Gustavsen, Trond Stølen; Imenes, Olav Gravir (2019). Investigating the fit of a model for students’ understanding of fractions in a Norwegian context. Nordisk matematikkdidaktikk . Vol. 24.
https://hdl.handle.net/11250/2652923

Imenes, Olav Gravir (2018). Definerende egenskaper og sjangerkjennetegn. Tverrfaglighet mellom norsk og matematikk i begynneropplæringen. Palm, Kirsten; Michaelsen, Eva (Red.). Den viktige begynneropplæringen. En forskningsbasert tilnærming.. Kapittel 9. s. 213-228. Universitetsforlaget.

Imenes, Olav Gravir (2016). Detektivhistorien og matematisk problemløsning. Hovik, Ellen Konstanse; Kleve, Bodil (Red.). Undervisningskunnskap i matematikk. Kapittel 9. s. 161-182. Cappelen Damm Akademisk.

Imenes, Olav Gravir (2014). Calculation of Decay Times for Simple Modules. Makhlouf, Abdenacer; Paal, Eugen; Silvestrov, Sergei; Stolin, Alexander (Red.). Algebra, Geometry and Mathematical Physics. Kapittel. s. 639-650. Springer.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig