English version
Synne Granum Sætrang

Synne Granum Sætrang

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emner

Integrering   Sosiologi   Sosial kapital   Frivillighet

Vitenskapelige publikasjoner

Sætrang, Synne (2018). På Facebook for flyktninger. En casestudie av Refugees Welcome-nettverket i Norge. Enjolras, Bernard; Eimhjellen, Ivar (Red.). Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling i Norge. Kapittel 6. s. 151-187. Cappelen Damm Akademisk.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig