English version
Synne Granum Sætrang

Synne Granum Sætrang

Kort om

Jeg har vært ansatt som FoU-rådgiver ved NOVA siden januar 2023. Jeg er prosjektstøtte for prosjektledere ved instituttet, og er fast tilknyttet BOVEL- Senter for bolig- og velferdsforskning og prosjektene Trygghetsundersøkelsen og Langtidskonsekvenser av koronapandemien for oppvekst og likestilling.

Av øvrige  administrative oppgaver er jeg koordinator for NOVA-publikasjoner (språkvask, redigering, publisering i Oda og registrering i Cristin), og NFR søknadsprosesser. SVA-representant i innovasjonsnettverket ved Oslo Met. 

Jeg er utdannet sosiolog ved Universitetet i Oslo (2013). Tidligere har jeg jobbet som utreder i ideas2evidence, og som forskningskoordinator og rådgiver ved UiO og Institutt for samfunnsforskning. 

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emner

Integrering   Sosiologi   Sosial kapital   Frivillighet

Administrative arbeidsområder

Rapportering   Arrangementer   Sosiale medier   Nettpublisering   Forskningsformidling   ODA   Cristin

Forskningsprosjekter

  • Motivasjon og mestring. Evaluering av Flyt

    NOVA skal evaluere programmet Flyt og undersøke om det bidrar til å styrke deltakerne på måter som gjør dem bedre rustet til å kunne fullføre og bestå videregående opplæring.

Vitenskapelige publikasjoner

Sætrang, Synne (2018). På Facebook for flyktninger. En casestudie av Refugees Welcome-nettverket i Norge. Enjolras, Bernard; Eimhjellen, Ivar (Red.). Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling i Norge . s. 151-187. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.45.ch6Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig