Farmasi-studenter og en lærer ser på et skjema i laben.

Farmasi

Bachelorprogram

Ønsker du å bli en legemiddelekspert og bidra til å forbedre samfunnets helse? Da er farmasistudiet noe for deg.

 • Studiestart

  Informasjon om program, timeplaner, pensum, fadderuker og mye mer finner du på studiestartsiden for farmasi (student.oslomet.no).

  NB! Vær obs på at timeplanen som ligger på studiestartsiden er en timeplan for alle studentene på kullet.

  For å se din personlige timeplan må du logge deg inn på "Min side" (student.oslomet.no) etter at du har aktivert IT-kontoen din og du er blitt plassert i klasse/gruppe. Dette skjer vanligvis uken før studiestart.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du ha

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak var poenggrensene

  • 52 i ordinær kvote
  • 41,9 i kvote for førstegangsvitnemål
 • Slik søker du

  Du søker på Samordna opptak med studiekode 215 749.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: frist for enkelte søkere

  Mer om å søke på bachelor.

 • Hva lærer du?

  Som farmasistudent vil du få kunnskap om hvordan legemidler produseres, og ikke minst om hvordan du kan sikre at legemidler blir brukt korrekt i samfunnet gjennom kvalitetssikring. 

  Farmasifagene er forankret i naturvitenskapelig forskning og bygger på kunnskaper innenfor realfag. 

  Gjennom studiet vil du lære om sentrale virkestoffer i legemidler og deres egenskaper. Du vil også få innsikt i kroppens oppbygning og sykdomsutvikling. 

  Farmasistudiet handler ikke bare om teori, det handler også om kommunikasjon og rådgivning. 

  Du vil lære hvordan du kan formidle informasjon og gi råd til pasienter og annet helsepersonell. Dette krever gode norskkunnskaper. 

  Når du fullfører bachelorstudiet i farmasi, vil du få autorisasjon som reseptarfarmasøyt. Dette åpner opp for spennende jobbmuligheter, blant annet i apotek. 

  Som farmasøyt vil du ha kontakt og samarbeid med leger, tannleger, veterinærer og annet helsepersonell som skriver ut resepter. Du vil være en viktig ressurs når det gjelder å gi informasjon og veilede pasienter om riktig legemiddelbruk. 

  Jobben som reseptarfarmasøyt er ansvarsfull og krever både god fagkunnskap, gode kommunikasjonsferdigheter og et skarpt blikk for kvalitetssikring. 

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester

  2. studieår

  4. semester

  3. studieår

  5. semester
  6. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Undervisningen er en kombinasjon av

  • forelesninger
  • omvendt undervisning (flipped classroom)
  • gruppearbeid
  • ferdighetstrening
  • problembasert læring

  Du vil ha både praktisk og teoretisk undervisning ved universitetet, og i siste studieår vil du ha praksis i apotek.

  Du må regne med en arbeidsinnsats på 40 timer per uke i de 40 ukene studieåret pågår.

  Undervisningen er lagt opp slik at du vil bli forberedt til det yrket som venter deg etter endt utdanning. For eksempel vil du under studiet gjennomføre laboratoriekurs og øvelser i praktisk resepthåndtering.

  Din egen innsats er det viktigste for et godt læringsutbytte. Du vil jobbe selvstendig både i laboratoriet og i klasserommet – alene og sammen med dine medstudenter.

  Studiet bruker ulike typer digitale læringsressurser i form av filmklipp, podcast, nettartikler og interaktive oppgaver.

  Noen ganger må du forberede deg hjemme, og så skal du løse ulike problemstillinger i klasserommet (omvendt undervisning). Du kan også ta ulike quizer for å øve inn kunnskaper om et emne.

  I siste studieår skal du skrive en bacheloroppgave på 15 studiepoeng.

 • Praksis

  I tredje studieår skal du ha ekstern praksis i apotek.

  Dette skal gi deg mulighet til å trene på reelle arbeidssituasjoner, bruke din teoretiske kunnskap og samtidig styrke kunnskapen du har om arbeidsfeltet.

  Praksis i apotek regnes som obligatorisk undervisning og du skal være ved praksisstedet 37,5 timer i uken. Det er 16 uker praksis totalt.

 • Innføringskurs i kjemi

  Studiet har et emne i grunnleggende kjemi i første semester som forutsetter kjemikunnskaper fra ungdomsskolen og fra første året på videregående.

  Vi har et nettbasert innføringskurs som repeterer viktige begreper i kjemien.

  • Hvis du har kjemi 1/kjemi 2 fra videregående, bør du bruke noen timer på dette kurset.
  • Hvis du ikke har kjemi 1/kjemi 2 fra videregående, bør du sette av minst 20 timer til å arbeide med innføringskurset før studiestart.
 • Hva koster det?

  Det er ikke studieavgift på dette studiet. Du betaler en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Hva kan du jobbe som?

  Med en bachelorgrad i farmasi får du yrkestittelen reseptarfarmasøyt, og du blir autorisert helsepersonell.

  Reseptarfarmasøyter og provisorfarmasøyter (farmasøyter med mastergrad i farmasi) har selvstendig rett til å kontrollere og utlevere legemidler etter resept om du jobber i apotek.

  Utdanningen gir deg grunnlag for å vurdere reseptforeskrivninger fra leger, veterinærer og annet helsepersonell.

  De fleste reseptarfarmasøyter arbeider på apotek eller sykehusapotek.

  Andre arbeidsplasser er:

  • farmasøytisk industri
  • grossistfirmaer
  • kommuner
  • offentlig virksomhet som blant annet Statens legemiddelverk, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet

  Det er stor etterspørsel etter farmasøyter. Du er garantert jobb etter studiet.

 • Utveksling

  Du kan reise på utveksling i femte semester i forbindelse med bacheloroppgaven.

  Du finner informasjon om utvekslingsmulighetene for dette studiet på studentsidene

 • Spesielle hensyn

  I løpet av studiet vil det være både ferdighetstreninger og praksis hvor OsloMets regelverk for bekledning kan være aktuelt.

 • Videre studiemuligheter ved OsloMet

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.