Bioingeniør-studenter tar biologiske prøver i reagensrør.

Bioingeniør

Bachelorprogram

Er du nysgjerrig på hvordan teknologien gjør at vi kan oppdage sykdom eller kontrollere effekten av ulike behandlinger? Bioingeniørstudiet er for deg som liker praktisk arbeid i kombinasjon med teoretiske utfordringer.

 • Studiestart

  Informasjon om program, timeplaner, pensum, fadderuker og mye mer finner du på studiestartsiden for bioingeniør (student.oslomet.no).

  NB! Vær obs på at timeplanen som ligger på studiestartsiden er en timeplan for alle studentene på kullet.

  For å se din personlige timeplan må du logge deg inn på "Min side" (student.oslomet.no) etter at du har aktivert IT-kontoen din og du er blitt plassert i klasse/gruppe. Dette skjer vanligvis uken før studiestart.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak var poenggrensene

  • 52,1 i ordinær kvote
  • 43,5 i kvote for førstegangsvitnemål
 • Slik søker du

  Du søker på Samordna opptak med studiekode 215 702.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: frist for enkelte søkere

  Mer om å søke på bachelor.

 • Hva lærer du?

  Gjennom bioingeniørstudiet lærer du å utføre arbeid i et medisinsk laboratorium.

  Dette arbeidet består blant annet av å analysere biologisk materiale, som blod eller vevsprøver, for å oppdage sykdom eller for følge effekt av behandling hos ulike pasientgrupper.

  Studiet gir også godkjent kompetanse for blodprøvetaking.

  Bioingeniøren bruker avansert teknologi. I en jobb som bioingeniør er man tett på den medisinske og teknologiske utviklingen, som har gjort oss i stand til å oppdage sykdom både tidligere og mer treffsikkert enn for få år siden.

  Gjennom bioingeniørstudiet får du det teoretiske og praktiske grunnlaget som er nødvendig for å kunne følge med på denne utviklingen.

  Du får kombinere spennende naturvitenskapelige fagområder som kjemi, biokjemi, statistikk, cellebiologi, immunologi, anatomi, fysiologi og genteknologi.

  I første studieår legges det mest vekt på grunnleggende kunnskap i laboratorieteknologi og naturvitenskapelige fag.

  I tillegg lærer du om vitenskapsteori, etikk og kommunikasjon, og du har ekstern praksis i en medisinsk poliklinikk. Noe undervisning er felles med andre helsefagutdanninger.

  Andre studieår går dypere inn i biomedisinsk analyse som grunnlag for å stille en diagnose. Her får du lære å vurdere prøveresultater både på universitetets laboratorier og gjennom praksis i medisinsk biokjemi på ulike sykehuslaboratorier.

  I det tredje året ligger hovedvekten på biomedisinsk analyse og profesjonskunnskap i praksis. Her vil du blant annet lære kvalitetssikring og å reflektere etisk rundt din
  yrkesrolle som bioingeniør. Du vil avslutte studiet med en bacheloroppgave i bioingeniørfag. 

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  2. studieår

  Bioingeniør - kull 24 - 2. år klasse A
  3. semester
  Bioingeniør - kull 24 - 2. år klasse B
  3. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Undervisningen er en kombinasjon av

  • forelesninger
  • laboratorieøvelser
  • skriftlige arbeider individuelt og i grupper
  • selvstudier
  • samarbeid med andre studenter

  Du vil blant annet lære hvordan du skal lage laboratorierapporter etter gjennomført arbeid i laboratoriet.

  I bioingeniørstudiet kombineres teoretisk undervisning i naturvitenskapelige, samfunnsfaglige og biomedisinske emner med praktisk undervisning.

  En stor del av utdanningen foregår gjennom intern ferdighetstrening og ekstern praksis. Du vil kunne bli utplassert ved forskjellige laboratorier innenfor mikrobiologi, medisinsk biokjemi, patologi, blodbank og ulike andre spesiallaboratorier. Det er praksis i alle tre studieår. 

  Laboratorie
  45 %
  Praksis
  25 %
  Forelesninger
  10 %
  Selvstudier
  20 %
 • Praksis

  Praktisk erfaring fra yrkesfeltet er viktig i utdanningen av bioingeniører, og du vil gjennom studiet utplasseres i forskjellige medisinske laboratorier.

  Gjennom ca. 16 uker praksis vil du få innsikt i hvilken funksjon medisinske laboratorier har i helsetjenesten. Samtidig vil du få trening i samarbeid med kolleger, pasienter og andre yrkesgrupper.

  Det vektlegges at du blir kjent med yrket tidlig i studiet og at du har praksis i yrkesfeltet i alle tre studieår.

  Praksis foregår ved samarbeidende institusjoner i Osloregionen og enkelte andre sykehuslaboratorier i Norge.

 • Innføringskurs i kjemi

  Studiet har et emne i grunnleggende kjemi i første semester som forutsetter kjemikunnskaper fra ungdomsskolen og fra første året på videregående.

  Vi har et nettbasert innføringskurs som repeterer viktige begreper i kjemien.

  • Hvis du har kjemi 1/kjemi 2 fra videregående, bør du bruke noen timer på dette kurset.
  • Hvis du ikke har kjemi 1/kjemi 2 fra videregående, bør du sette av minst 20 timer til å arbeide med innføringskurset før studiestart.
 • Hva koster det?

  Det er ikke studieavgift på dette studiet. Du betaler en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

  Ekstra materiellavgift kommer på 300 kroner for første til fjerde semester og 200 kroner for femte og sjette semester.

 • Hva kan du jobbe som?

  Studiet er praktisk rettet, og du kommer raskt i direkte kontakt med yrket du har valgt.

  Dette gjør at du kan velge om du vil gå rett ut i en spennende og sikker jobb etter bachelorstudiet eller om du vil gå videre med en masterutdanning.

  Som bioingeniør er du både ingeniør og helsearbeider. Raske og korrekte prøvesvar er viktige for pasientene, og som bioingeniør har du ansvar for å bidra til dette.

  Som bioingeniør ved et medisinsk laboratorium har du ansvar for å utføre analyser av alle typer biologisk materiale og kvalitetssikre analyseresultatene.

  Kvalitetssikrede analyseresultater danner et viktig grunnlag for å diagnostisere, behandle og følge opp sykdom.

  Bioingeniører har også ansvar for drift og vedlikehold av avansert teknologisk utstyr og vil spille en sentral rolle i fremtidens medisinske og teknologiske utvikling.

  De fleste bioingeniører jobber innen helsevesenet i medisinske laboratorier i offentlig eller privat helsevesen. 

  Det er også en del som underviser eller arbeider innenfor:

  • forskning
  • veterinærmedisin
  • farmasøytisk industri
  • næringsmiddelkontroll
  • medisinske firmaer
 • Utveksling

 • Spesielle hensyn

  I løpet av studiet vil det være både ferdighetstreninger og praksis hvor OsloMets regelverk for bekledning kan være aktuelt.

 • Videre studiemuligheter ved OsloMet

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Studenthistorier

Nina og Sondre i laboratoriet med utstyr for prøver og analyser.
– Uten bioingeniører hadde helsevesenet stoppet opp

Bioingeniørene er helsevesenets «usynlige hær» som tar og analyserer viktige medisinske prøver av pasienter.

Bioingeniørstudent analyserer koronaprøver.
Bioingeniørstudent analyserer koronaprøver på Ahus

Tina er bioingeniørstudent ved OsloMet og var i praksis på Ahus da koronakrisen traff Norge. Hun fortsatte med å analysere koronaprøver.