Ortopediingeniør-student arbeider med en beinprotese på et verksted.

Ortopediingeniør

Bachelorprogram

En ortopediingeniør lager proteser og andre hjelpemidler til mennesker som enten mangler en kroppsdel eller trenger støtte til en kroppsdel. Ortopedi forener helsefag og ingeniørfag og passer for deg som ønsker å gjøre andres livskvalitet bedre.

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Studenthistorier

Portrett av student Linn Marie Leknes.
Ingeniørutdanning med jobbgaranti

Linn Marie Leknes utdannar seg til ortopediingeniør. OsloMet er einaste staden i Noreg som har denne utdanninga, og studentane kjem frå heile landet.

Lisa Helen Jordbrudal sit i arbeidslaben og justerer konsentrert på eit protetisk bein.
Ingeniør og helsefag i eitt

Når du har laga eit hjelpemiddel som du ser forbetrar livet til eit anna menneske – då har du ein givande dag på jobb.