Barcode under bygging sett fra Oslofjorden.

Digitalt læringsdesign

Masterprogram

Vil du bli pedagog med høy kompetanse i digitalt læringsdesign – pedagogisk, teknisk og organisatorisk? Dette studiet krever kritisk tenkning, aktiv deltakelse og stor innsats.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du ha en av disse utdanningene:

  • barnehage-, grunnskole- eller yrkesfaglærerutdanning
  • faglærerutdanning og minst 15 studiepoeng i digital kompetanse
  • PPU/PPU for yrkesfag med bachelorgrad og minst 15 studiepoeng i digital kompetanse
  • bachelorgrad innen pedagogikk, IKT, ingeniørfag, samfunnsfag eller humanistiske fag, og minst 60 studiepoeng i pedagogikk og digital kompetanse, hvorav minst 30 studiepoeng i pedagogikk og minst 15 studiepoeng i digital kompetanse

  Du må også ha minst 2,5 i karakterpoeng i gjennomsnitt på bachelorgraden din.

  Kravet til digital kompetanse kan dekkes ved relevant yrkespraksis eller med for eksempel Digital kompetanse for lærere, 30 studiepoeng.  

  Søkere rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden.

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak var poenggrensen 2,73.

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 6019.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: tidlig opptak

  Mer om å søke på master.

  Hvordan søke enkeltemner på masternivå?

 • Hva lærer du?

  Gjennom studiet skal du bli en kompetent pedagog, leder og samarbeidspartner innen fagområdet.

  Du skal opparbeide tilstrekkelig kompetanse til å utvikle kreative løsninger for utvikling og bruk av digitale læringsressurser innen skole og opplæring, forvaltning, organisasjoner og næringslivet.

  Videre skal du utvikle evnen til kritisk tenkning og forståelse av problemstillinger knyttet til bruk av digitale verktøy og digitale tjenester.

  Du skal opparbeide inngående kunnskap om vitenskapelige teorier og metoder i fagområdet.

  Du skal utvikle ferdigheter i å analysere og bruke teorier og metoder for digital læringsdesign på en selvstendig måte og i samarbeid med andre.

  Du skal kunne utvikle avanserte kreative og innovative løsninger for digitale læringsressurser og digitalt læringsdesign og kunne kommunisere om faglige problemstillinger innen fagområdet, både med spesialister og allmennheten.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester

  2. studieår

  3. semester
  4. semester

  3. studieår

  5. semester
  6. semester

  4. studieår

  7. semester
  8. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Masterstudiet i digitalt læringsdesign er et fleksibelt deltidsstudium over to til fire år. Du utarbeider en individuell plan for studiet i løpet av den første, obligatoriske samlingen.

  Studiet leveres som fleksibel læring, det vil si en kombinasjon av campusbaserte og nettbaserte studier. Noen emner er planlagt for fysisk undervisning med strømming av undervisningsaktivitetene for eventuelle nettstudenter, andre emner er planlagt for nettundervisning. Det er mulig å gjennomføre studiet i hovedsak som nettstudent med enkelte fysiske samlinger og eksamener.

  Studiet består av fem emner og en masteroppgave, som til sammen gir rom for spesialisering og fordypning. Det er to obligatoriske emner på 15 studiepoeng hver, til sammen 30 studiepoeng og tre valgfrie emner på 15 studiepoeng hver, totalt 45 studiepoeng samt en masteroppgave på 45 studiepoeng. Til sammen blir dette 120 studiepoeng.

  De valgfrie emnene kan velges ut fra hva som blir tilbudt til enhver tid. Hvert emne går over ett semester.

  All timeplanlagt undervisning foregår på fredager.

  Forelesninger
  20 %
  Prosjekt- og gruppearbeid
  40 %
  Egenstudier
  40 %
 • Hva koster det?

  Det er ikke studieavgift på dette studiet. Du betaler en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

  På dette studiet kommer det også kostnader til følgende:

  • To obligatoriske samlinger over to dager, som forutsetter reise til, og overnatting, i Oslo.
  • Ett emne har skriftlig eksamen i Oslo.
  • Avsluttende muntlig eksamen foregår fysisk på campus i Oslo.
  • Flere emner har kostnader relatert til pensumlitteratur i form av fysiske eller digitale bøker.
 • Hva kan du jobbe som?

  • undervisning, forskning og utviklingsarbeid i skolen
  • arbeid med digitalt læringsdesign i offentlig og privat virksomhet (f.eks. kursavdeling, strategiutvikling, utvikling av digitale læremidler)
  • opptak på ph.d.-studier/forskerskoler

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Faglig leder

Laster inn ...

Studenthistorier

Camilla Sandum sitter og smiler til kanmera, med en bærbar PC i fanget
Gamer, medielærer- og masterstudent!

Hvordan kan lærere bruke teknologien til å skape bedre og mer engasjerende læring? Det hadde Camilla Sandum lyst til å finne ut gjennom sin master i Digital læringsdesign.