– Faglig oppdatering er alltid relevant for praksisfeltet

Portrett av student Hedda Firing.

– Etter mange år som sykepleier, først ni år på Drammen sykehus, deretter i jobb som sykepleier ved Hokksund rehabiliteringssenter, begynte jeg å tenke på muligheten for faglig påfyll. Spesielt kjente jeg på behovet for å lære mer om feltet jeg jobber i, nemlig rehabilitering.

– Rehabilitering er et spennende felt, med mange komplekse utfordringer, ingen pasienter eller dager på jobb er like, og jeg ønsket å lære mer om nettopp dette, forteller Hedda.

– Foreløpig har jeg likt studiet veldig godt. Jeg søkte i første omgang opptak bare på første emnet, men bestemte meg ganske fort for å søke videre på hele masterløpet.

– Jeg synes studiet er godt lagt opp. Emneansvarlige og forelesere er oppdaterte og inspirerende. Jeg liker også at det er lagt inn tid til gruppediskusjoner og gruppeoppgaver i alle emnene.

Tverrfaglighet gir god innsikt

– Det at studiet er tverrfaglig ser jeg på som positivt. Det gjør diskusjonene spennende, ved at man får frem flere synspunkter sett fra forskjellige ståsted.

– På mitt kull har vi mange forskjellige yrkesgrupper, med svært forskjellige jobber, som gjør diskusjoner interessante i og med at vi har forskjellige ståsted.

– Det at vi også jobber på så forskjellig steder, fra kommuner; både institusjoner og hjemmesykepleie, spesialisthelsetjeneste og private aktører gjør at vi får en god innsikt i utfordringer og muligheter på andre steder enn våre egne arbeidsplasser.

Hedda Firing gjennomfører studiet ved siden av 80 prosent stilling i dag/kveld-turnus som sykepleier. 

– Det har vært utfordrende innimellom, men absolutt mulig å gjennomføre, dersom man klarer å være litt strukturert. Jeg har også vært heldig å få støtte fra arbeidsgiver, slik at jeg får permisjon under skoleukene.

Forbedringspunkter

Studiet har gjennomgått en ekstern evaluering med godt resultat. Likevel var det noen forbedringspunkter. Hedda utdyper:

– I det andre studieåret hadde vi emnene kvantitativ metode, kvalitativ metode og vitenskapsteori og etikk. Vi stusset underveis på at vitenskapsteorien kom sist, fordi vi kjente på behovet for vitenskapsteoretisk bakgrunn når vi hadde metodeemnene.

– Jeg har fått forståelsen av at dette skulle endres noe for de neste kullene. 

Masteroppgave om fibromyalgi

Hedda er i tredje studieår og godt i gang med masteroppgaven.

– På min arbeidsplass, et rehabiliteringssenter i spesialisthelsetjenesten, tilbyr vi rehabilitering til pasienter innen flere diagnoser, blant annet fibromyalgi. Masteroppgaven min omhandler kvinner med fibromyalgi, og deres erfaringer rundt det å være på rehabiliteringsopphold.

– Det er en kvalitativ studie hvor jeg skal utføre narrative intervjuer med en gruppe kvinner, to til fire måneder etter gjennomført rehabiliteringsopphold. Jeg fokuserer på deres erfaringer omkring oppholdet og eventuelle bedringsprosesser i etterkant.

– Jeg skal analysere dataene fra intervjuene med narrativ tematisk analyse.

Masterstudiet gjør meg til en bedre sykepleier

– Faglig oppdatering er, slik jeg ser det, alltid relevant for praksisfeltet. Man utvider sin horisont med teoretisk kunnskap, og har det med seg i jobben man utfører. Jeg har fått en økt forståelse for, og kunnskap om bakgrunnen, til feltet jeg jobber i.

– Økt kunnskap om feltet øker min kompetanse. Jeg har også fått de kunnskapene og redskaper jeg trenger for å holde meg oppdatert, slik at jeg kan utføre best mulig sykepleie til mine rehabiliteringspasienter.

– Diskusjoner med medstudenter fra ulike yrkesgrupper har økt forståelsen for hverandres hverdager og utfordringer, og gjør meg til en bedre sykepleier, avslutter Hedda.

Studentliv

Jente ligger i en hengekøye i skogen og leser. Det ligger brune blader på bakken, er lite blader på trærne og hun har sol i ansiktet.
Bli kjent med studentbyen Oslo

I studentbyen Oslo kan du gå på kafé før frokost, sitte på lesesalen om dagen og dingle i en hengekøye i marka om natta. Det er kort vei fra liv og røre i sentrum til stillheten i skogen.

Tre studenter går sammen og ler og smiler ute i en park. Bakken er dekket av gule og oransje blader.
Det beste med studentlivet er mye frihet

Magnus gir studentlivet en sekser på terningen, mens Simay og Ploy begge triller en sterk femmer. Møt tre som tryna litt i begynnelsen, men som fikk fin kontroll på studiehverdagen.

Jente som sitter på biblioteket og leser.
Topp ti på campus

Du lurer du kanskje på hvordan området rundt universitetet er? Josefine viser deg sine favoritter på campus Pilestredet.

Studenter som jobber på iPad
Slik lykkes du som student

Her er OsloMet-forelesernes beste råd for å lykkes med studiene.

Flere hundre studenter sitter på en gressplen med armene til værs.
Dette er OsloMet

Læringsrike praksisperioder i arbeidslivet – og en sosial studietid. Ved OsloMet får du kunnskap og erfaringer for livet!