English version

Om Nordisk senter for arbeid og familie gjennom livsløpet – NorLife

Vi forsker på samspillet mellom arbeid og menneskers liv utenfor arbeidet i alle livsfaser (fra unge voksne i startfasen av arbeidslivet til seniorer på arbeidsmarkedet).

Målet er å øke kunnskap om hvordan vi kan fremme et bærekraftig, rettferdig og helsefremmende arbeidsliv gjennom ulike faser i livsløpet. Vi forsker på tematikk som grensene mellom jobb og hjem, digitalisering av arbeidsplassen, ansatte med omsorgsbyrde (for barn eller egne foreldre), eldre i arbeidslivet, arbeidshelse og likestilling på arbeidsplassen. 

I tråd med samfunnsutfordringer som stadig aldrende befolkning, lavere fertilitet, og økt digitalisering, er det et behov for et mer helhetlig blikk som favner om både arbeid og livet utenfor arbeidet for å ivareta et mer bærekraftig og helsefremmende arbeidsliv – gjennom livsløpet.

Aktuelle spørsmål

Med basis i kvantitative og kvalitative metoder ønsker vi å svare på spørsmål som:

For å besvare disse og andre aktuelle spørsmål om forholdet mellom arbeidsliv og familie har vi samlet et tverrfaglig team. Det består av forskere innen ulike fagretninger, blant annet sosiologi, psykologi, helsevitenskap, statsvitenskap, rettsvitenskap, sosialantropologi, historie, geografi og filosofi. 

  • Kontakt

      Laster inn ...
    • Forskere ved senteret

        Laster inn ...