English version
Anne Thorsen

Anne Thorsen

Kort om

Jeg administrerer forskerutdanningene ved Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM), og har hovedansvar for ph.d.-programmet i sosialt arbeid og sosialpolitikk og medansvar for ph.d. programmet bibliotek- og informasjonsvitenskap.
Jeg er sekretær for doktorgradsutvalg på fakultetet.
Cristin ansvarlig ved SAM

Jeg har følgende tillitsverv:
-plasstillitsvalgt for Akademikerne ved SAM

Administrative arbeidsområder

Forskerutdanning   Avhandlinger   Disputas   Opptak   Rapportering   Nettpublisering   Cristin