English version
Ann Karin Flønes

Ann Karin Flønes

Kort om

Mine hovedansvarsområder er:
studieadministrativt ansvarlig for masterstudiet i bibliotek- og informasjonsfag og bachelorstudiet i arkivvitenskap.

-Saksbehandling av mistanke om fusk
-Saksbehandling av klage over formell feil ved eksamen
-Programplaner
-Rapportering av utdanningskvalitet
-Eksamen


Jeg jobber i team ABI sammen med Randi Nøkleby Østvedt og Anniken Bakke

Administrative arbeidsområder

Eksamen   Studieveiledning   Semesterregistrering   Vitnemål   Studiekvalitet