English version
Annette Haslund

Annette Haslund

Kort om

Annette er nærmeste leder for matematikkseksjonen og har kullansvar for 1.-3. semester på Masterutdanningen 5.-10. trinn. Hun har skoleledererfaring, fra arbeid med dekomp og en master i ledelse.