English version
April Stilley

April Stilley

Kort om

Teknisk administrator for digitale/hybride arrangementer og webinarer, Mediahåndtering, Rutine- og prosessbeskrivelser, Dokumentasjon, Rapportering

Annen kompetanse:
Administrasjonskonsulent/IT-ansvarlig for Studentparlamentet i Oslo
Systemforvaltning: fakturerings- og CRM-systemer og webstatistikkbaser og -tjenester
+ Testing, endrings- og hendelseshåndtering (ISQTB)
+ 2. linje support, brukerstøtte for superbrukere og systemeiere
+ Prosjektansvar ved patching, nye versjoner, servermigrering og oracle-oppgraderinger
+ Kommunikasjonsledd mellom utviklere, driftsleverandør, systemeiere

Administrative arbeidsområder

Disputas   Utredning   Konferanser   Digitalisering   Eksamen