English version
April Stilley

April Stilley

Kort om

Teknisk administrator for digital disputas i zoom
Nettredaksjon, Mediahåndtering, Rutine- og prosessbeskrivelser

Annen kompetanse: Systemforvaltning
+ Testing, endrings- og hendelseshåndtering (ISQTB)
+ 2. linje support, brukerstøtte for superbrukere og systemeiere.
+ Prosjektansvar ved patching, nye versjoner, servermigrering og oracle-oppgraderinger.
+ Kommunikasjonsledd mel. utviklere, driftsleverandør, systemeiere

Forvaltet fakturerings- og CRM-systemer for bl.a. GuleSider og webstatistikkbaser og -tjenester for Eniro Norge/Sverige/Danmark. Databasetrainee, Driftsmedarbeider.
Administrasjonskonsulent/IT-ansvarlig for Studentparlamentet i Oslo

Administrative arbeidsområder

Nettpublisering   Webutvikling   Digitalisering   Eksamen