English version
April Stilley

April Stilley

Kort om

Teknisk administrator for digitale/hybride arrangementer og webinarer, mediahåndtering, rutine- og prosessbeskrivelser, dokumentasjon, rapportering. Annen kompetanse: administrasjon, systemforvaltning, endrings- og hendelseshåndtering, testledelse (ISQTB) 1. + 2. linje support, brukerstøtte for superbrukere og systemeiere, prosjektansvar ved oppgraderinger,  kommunikasjonsformidler mellom utviklere, driftsleverandør og systemeiere.