English version
Asta Øvsthus Kristiansen

Asta Øvsthus Kristiansen

Kort om

Jeg arbeider med studentrekruttering i avdeling SK. Dette innebærer hovedansvaret for et bredt spekter av tiltak som Åpen dag, Mastermottakelse, Rådgiverdagen og utdanningsmessene tautdanning.no.
Noen av prosjektene jeg jobber med:
-En date med fremtiden. Om å ta kunnskapsbaserte utdanningsvalg
-Skolebesøk på ungdomsskoler. Et samarbeidsprosjekt med UiO
-Forskningstorget og Forsker grand prix
-Kunnskapskonferansen 2015

Administrative arbeidsområder

Studentrekruttering   Prosjektledelse   Arrangementer   Samfunnskontakt