Audun Westad

Audun Westad

Kort om

Internasjonal koordinator for:
Institutt for offentlig administrasjon og ledelse
Handelshøyskolen HiOA.