English version
Beate Thandiwe Dessingthon

Beate Thandiwe Dessingthon

Kort om

Jeg jobber som studentlivkoordinator på OsloMet. Mine arbeidsoppgaver består i å følge opp studenters psykososiale læringsmiljø i vid forstand. Jeg jobber med studentforeninger, arrangementer, Studenthuset P52 mm.

Jeg samarbeider tett med SiO, avd. Samfunnskontakt og kommunikasjon, avd. Eiendom og Studentparlamentet i tillegg til Den gode studentopplevelsen (DGS).

OsloMet hadde ikke vært noe uten engasjerte og aktive studenter. Studenter som har det bra gjør det bra - det vil vi ha :)

Administrative arbeidsområder

Prosjektledelse   Studiestart   Læringsmiljø   Sosiale medier   Studentrekruttering   Studentinformasjon   Karriereutvikling   Psykisk helse   Internasjonalisering