English version
Beate Thandiwe Dessingthon

Beate Thandiwe Dessingthon

Kort om

Jeg jobber som studentlivskoordinator på OsloMet. Mine arbeidsoppgaver består i å følge opp studentforeninger, Akademisk dugnad og Studenthuset P52.

Sammen med SiO og kolleger fra alle avdelinger på OsloMet jobber jeg med tiltak, systemer og strukturer for et aktivt og levende studentliv på OsloMet. Jeg samarbeider mest med SiO, studiestartkoordinator og first year experience teamet.

OsloMet hadde ikke vært noe uten engasjerte studenter!

Administrative arbeidsområder

Læringsmiljø   Sosiale medier   Studentrekruttering   Studentinformasjon   Karriereutvikling   Entreprenørskap   Psykisk helse   Alumni   Internasjonalisering