English version
Biljana Dragisic

Biljana Dragisic

Kort om

Administrativ koordinering, utredning og saksbehandling knyttet til forskerutdanning ved Fakultetet for helsevitenskap:

Superbruker Cristin

​​​​For henvendelser knyttet til forskerutdanningen ved Fakultetet i helsevitenskap, send en e-post til phd-hv@oslomet.no. 
På den måten vil det alltid være noen som kan svare på e-posten din, selv om jeg skulle være borte. 

Administrative arbeidsområder

Felles studentsystem FS   Forskerutdanning   Disputas   Cristin   Avhandlinger