English version
Bjørn Bergli Fodstad

Bjørn Bergli Fodstad

Kort om

Fagansvarlig enhet for applikasjonsdrift (eApp)
Systemforvalter Microsoft 365

Administrative arbeidsområder

Server- og driftstjenester   Systemadministrasjon