English version
Brita Bye

Brita Bye

Kort om

Gruppeleder for HR-teamet med fagansvar for arbeidsgiverspørsmål og HMS. Dette omfatter m.a. systematisk HMS, AMU-sekretariat, partsamarbeid med fagforeningene ved OsloMet - inkludert lønnsforhandlinger, gjennomføring av valg, personvern og GDPR på HR-området, juridisk bistand i arbeidsgiverspørsmål og personalsaker, organisasjonsendringer og styringsinformasjon og rapporter på HR-området.
Mine hovedarbeidsoppgaver:
Medbestemmelse etter hovedavtalen og hovedtariffavtalene i staten
Sekretær for de sentrale informasjon-, drøfting og forhandlingsmøtene (IDF)
Leder for lokalt IDF i fellesadministrasjonen
Lønnsforhandlinger
Organisasjonsendringer
Avaleforvalter BHT
Systemforvalter for BAS (brukeradministrativt system)
Nettredaktør for HRs sider på nettarbeidsplassen
Beredskap - støtteplan for psykososial omsorg

Administrative arbeidsområder

Beredskap   Arbeidsmiljø   Nettpublisering   Konflikthåndtering   Omstilling   Medbestemmelse   Lønnsforhandlinger   Inkluderende arbeidsliv (IA)   Organisasjonsutvikling   Personalforvaltning