English version
Brita Bye

Brita Bye

Kort om

Fagansvar for systematisk HMS ved OsloMet.

 

Administrative arbeidsområder

Avvik   AKAN   Internkontroll HMS   HMS-opplæring   Risikovurdering   Vernetjeneste   Varsling   Beredskap   Arbeidsmiljø   Nettpublisering   Konflikthåndtering   Omstilling   Inkluderende arbeidsliv (IA)   Organisasjonsutvikling