English version
Elin Kristin Hansen

Elin Kristin Hansen

Kort om

Tilknyttet følgende studieprogram: Studieadministrativ kontaktperson for masterstudiet i økonomi og administrasjon (siviløkonom/statsautorisert revisor).

Jeg arbeider med:
- programplaner
- eksamen
- fritak og godskriving av utdanning
- permisjoner
- administrasjon av studiesaker generelt og oppfølging av studenter
- rapportering av utdanningskvalitet
- studiestart
- vitnemål

Administrative arbeidsområder

Vitnemål   Eksamen   Studieveiledning