English version
Elin Kristin Hansen

Elin Kristin Hansen

Kort om

Tilknyttet følgende studieprogram: Administrativ kontaktperson for masterstudiet i økonomi og administrasjon (siviløkonomstudiet). Er også én av fire rådgivere som arbeider med bachelorstudiet i økonomi og administrasjon og bachelorstudiet i regnskap og revisjon.

Jeg arbeider med:
- programplaner
- eksamen
- saksbehandling av klage over formell feil ved eksamen
- fritak og godskriving av utdanning
- vurdering av realkompetanse
- administrasjon av studiesaker og oppfølging av studenter
- rapportering av utdanningskvalitet
- studiestart

Administrative arbeidsområder

Vitnemål   Eksamen   Studieveiledning