English version
Elisabeth Foyn

Elisabeth Foyn

Kort om

Tilhører rekrutteringsteamet i HR-avdelingen med hovedfokus på rekruttering og lederstøtte i Fellesadministrasjonen. Sekretær i tilsettingsutvalg for undervisnings- og forskerstillinger. Superbruker på høgskolen for rekrutteringssystemet MyNetwork.

Administrative arbeidsområder

Rekruttering   Tilsettinger   Bemanningsplanlegging   Personregistrering   Sakkyndig vurdering