English version
Ellen Solberg

Ellen Solberg

Kort om

Jobber med studentkommunikasjon i avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon. Vi jobber med studentinformasjon i digitale kanaler, brukertesting, studiestart, rådgir kollegaer om studentkommunikasjon og mer. Jeg jobber også med studiestartundersøkelsen, kommunikasjon med nye studenter og Studentslippet. 

Administrative arbeidsområder

Studentinformasjon   Studiestart   Sosiale medier   Nettpublisering   Digital rådgiving   Semesterregistrering   Studieveiledning