English version
Fred Førde

Fred Førde

Kort om

Hovedoppgaver:
Teknisk ansvarlig for sentralbordet.
*opplæring av ansatte, lærlinger og studentmedarbeidere
*oppdatering av informasjonsmateriell og rutiner
Arbeidsgruppen for lærlinger ved kontor og administrasjonsfaget.
*koordinering med instruktører og fagfeltansvarlige
Faglig leder i kontor og administrasjonsfag.

Sekundæroppgaver og mindre prosjekt:
Representant fra FA ved den Psykososiale beredskapsgruppen.
Stedfortreder for vaktliste ansvarlig ved Førstelinjen Pilestredet.
Utviklingsgruppen av sentralt hittegodsmottak.

Bakgrunn:
22 år serviceerfaring pr. 2022 ved resepsjon, sentralbord, butikk og kantine.
Ansatt ved HiO 1999-2000
Ansatt ved HiOA/OsloMet 2005 til i dag