English version
Frode Andersen

Frode Andersen

Kort om

For perioden 2020-2023 er jeg tilknyttet det strategiske programmet "Den gode studentopplevelsen" som områdeleder for livslang læring. Les mer https://uni.oslomet.no/dengodestudentopplevelsen/

Administrative arbeidsområder

Etter- og videreutdanning (EVU)   Prosjektledelse