English version
Gamze Gursel

Gamze Gursel

Kort om

Pedagogisk-psykologisk rådgiver med faglig interesse innen flerspråklighet, flerkulturalitet i skolen, , relasjonskompetanse, pedagogisk-psykologi og matematikkvansker. 

Rådgiver ved Nasjonlat senter for flerkulturell opplæring.