English version
Geir Magne Haraldseid-Lund

Geir Magne Haraldseid-Lund

Kort om

Koordinator for opptakslaget i seksjon for opptak og vurdering.
Har ansvar for Søknadsweb og opptaksmodulen FS.


Andre arbeidsoppgaver:
- Søknadsbehandling og opptaksgjennomføring av ulike opptak.
- Rådgiving og hjelp til oppsett av FS i forbindelse med opptak som gjennomføres ved andre enheter på OsloMet.

- Rådgiving ved informasjon om opptakskrav/rangering i programplaner.

Henvendelser om opptak kan sendes til opptak@oslomet.no