English version
Geir Magne Haraldseid-Lund

Geir Magne Haraldseid-Lund

Kort om

Jeg har et hovedansvar for klargjøring av Søknadsweb og klargjøring til søknadsbehandling i FS.

Andre arbeidsoppgaver:
- Søknadsbehandling og opptaksgjennomføring til forkurs/treterminsordning, PPU, tolkestudier, videreutdanninger, masterstudier og bachelorstudier med mer via Samordna opptak.

- Rådgiving og hjelp til oppsett av FS i forbindelse med opptak som gjennomføres ved fakultetene.

- Rådgiving ved informasjon om opptakskrav/rangering i studieplaner.

Henvendelser om opptak kan sendes til opptak@hioa.no.

Administrative arbeidsområder

Opptak   Felles studentsystem FS