English version
Hanne Landen

Hanne Landen

Kort om

HR rådgiver for Institutt for journalistikk og mediefag, seksjon for HR og stab på fakultet.
Sitter i brukerforum for Public 360

Administrative arbeidsområder

Personalforvaltning   Rekruttering   Tilsettinger   Arbeidstid   Velferd