English version
Heidi Sofiedahl

Heidi Sofiedahl

Kort om

Jeg jobber hovedsakelig med eksternfinansierte etter- og videreutdanninger på YLU. I tillegg jobber jeg med tilskuddsordningene for videregående skole (studiespesialisering og yrkesfag) og voksenopplæringen, FoU-prosjekter, anbudsarbeid og utvikling av nye EVU-tilbud.